Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4

Skapad 2020-08-26 17:47 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället./ Lgr11

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Rörelse

 • Uteidrott
 • Dans och rörelse till musik
 • Redskap
 • Lek

Hälsa och livsstil:

 • Ord och begrepp
 • Förebyggande av skador

Friluftsliv och utevistelse

 • Lekar, spel och idrotter utomhus
 • Säkerhet och hänsynstagande

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer arbeta enskilt och tillsammans i grupp. Vi kommer under höstterminen varva praktik, teori, samtal och diskussioner i aktiviteterna nedan.

Uteidrott:

 • Genomgång av och prova olika spel och lekar som tränar taktik, strategi och samarbete.
 • Kondition och uthållighet.
 • Genomgång och teknikträning av olika friidrottsgrenarna.

Lek:

 • Lekar och banor där du tränar de grovmotoriska grundformerna.
 • Bollekar.                                                                                                                                                 

Dans och rörelse till musik:

 • Genomgång av olika steg och rörelser att använda i enkel dans.
 • Rörelse till musik till uppvärmning.

Redskap:

 • Genomgång av olika motoriska grundformer i redskap.

Säkerhet och hänsynstagande:

 • Genomgång och diskussioner hur du ska göra så du inte skadar dig själv eller andra vid lek, spel eller när vi använder redskap.

Samtal:

 • Vi kommer kontinuerligt genomföra samtal och resonemang hur olika aktiviteter påverkar din hälsa och livsstil.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 Genom att du:
- Deltar i de praktiska och teoretiska momenten.
- Deltar i samtal, diskussioner och för resonemang kring hur olika aktiviteter påverkar din hälsa och livsstil.

 

Du kommer att bedömas i hur väl du:

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Du visar det genom att du deltar och anpassar dina rörelser bra till de rörelseaktiviteter vi gör, olika idrotter utomhus, dans med mera.

• Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Du visar det genom att du deltar i samtal vi har i olika arbetsområden t ex  kondition, fritidrott och redskap.

• Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Det visar du genom att du deltar i aktiviteter utomhus, underlag och väder.

• Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Du visar det genom att du i både ord och i handling visar hur du ska göra så du inte skadar dig själv eller andra vid lek, spel eller när vi använder redskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: