Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2 - Ht20-Vt21

Skapad 2020-08-26 19:02 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 2 Bild
Vi omges hela tiden av bilder som vill informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan du utveckla din kreativitet och din förmåga att skapa bilder och att se vad bilder vill berätta. Allt det här kommer vi att arbeta med i ämnet bild.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Höstterminen 2020. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla din förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska utveckla din förmåga att framställa och kommunicera med bilder.
 • Du kommer att använda olika tekniker/metoder, besluta vilken teknik/metod som lämpar sig bäst för ett visst syfte. 
 • Du ska känna till begreppen: grundfärg, sekundärfärg, vattenfärg/akvarellfärg, färgcirkel.
 • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.
 • Du ska träna på att berätta om dina och andras bilder.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, samtal, självskattningsmatriser.

     Summativ

 • Din förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material.
 • Du framställer olika typer av berättande bilder i olika sammanhang.
 • Du samtalar om dina egna och andras bilder och dess budskap.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Färglära - hur man blandar till olika färger.
 • Avbilda olika föremål och människor.
 • Skapa olika saker med händerna utifrån egen fantasi samt efter instruktioner.
 • Samarbeta.
 • Skapa bilder genom att rita och måla med olika material och tekniker tex, kolkritor, vattenfärg, akvarellpennor m.m.
 • Illustrera berättelser, texter och upplevelser.
 • Samtala om bilder och dess budskap.
 • Redovisa ditt alster.

Uppgifter

 • Cool katt klippövning

 • Klipp en snöstjärna

 • Jultomten

 • Granar i snö

 • Höstpåfågel

 • Rita efter instruktion!

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 2 HT 20

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
Jag tycker det är svårt. Du behöver öva mer.
Jag tycker det är ganska lätt. Du når målet.
Jag tycker det är väldigt lätt. Du når målet med marginal.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Jag tycker det är svårt. Du behöver öva mer.
Jag tycker det är ganska lätt. Du når målet.
Jag tycker det är väldigt lätt. Du når målet med marginal.
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
Jag tycker det är svårt. Du behöver öva mer.
Jag tycker det är ganska lätt. Du når målet.
Jag tycker det är väldigt lätt. Du når målet med marginal.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Jag tycker det är svårt. Du behöver öva mer.
Jag tycker det är ganska lätt. Du når målet.
Jag tycker det är väldigt lätt. Du når målet med marginal.
Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
Jag tycker det är svårt. Du behöver öva mer.
Jag tycker det är ganska lätt. Du når målet.
Jag tycker det är väldigt lätt. Du når målet med marginal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: