Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt hållbar utv. med Kompisböckerna

Skapad 2020-08-26 23:41 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Med materialet ” kompisböcker” får vi lära känna Igelkott och Kanin. Materialet är förankrat i läroplanen. Det tar bla upp viktiga problemställningar och tips på hur vi kan lösa konflikter. Så att barnen ska få en bra grund till att bli goda medmänniskor tar ansvar för varann och samhället.

Innehåll

Nuläge

September-20

Gruppen har nu 15 barn (ska bli 17st) mellan 1-3 år. Vi håller på att jobba ihop gruppen och få dem trygga tillsammans. Några barn slår och knuffar de andra. Flera barn har en stark egen vilja och upplevs ha svårt att dela med sig och turas om.

Barnens intressen i nuläget:

Dockor som bebisar. Flera av barnen har småsyskon som har varit med till förskolan vid hämtning och lämning.

Fordon, speciellt traktorer, bussar och utryckningsfordon. Vi ser många fordon åka förbi på vägen vid förskolan.

Hästar. Troligen pga förra terminens hästprojekt. 

Mål

Jobba med Hållbar utveckling utifrån läroplansmålen, framförallt från avsnittet Normer och värden.

Mål att uppnå:

Kanin och Igelkott ska bli omhändertagna av barnen

Våga visa känslor samt träna på att hantera dem utifrån sin utvecklingsnivå

Visa hänsyn till varandra

Hjälpa varandra

Väva in barnens intressen i projektet

Syfte

Lägga grunden till att bli ansvarstagande, hänsynsfulla, demokratiska medborgare i samhället som anser att alla människor har lika värde. Väcka ett intresse för fler vinklar i hållbar utveckling.

Genomförande

Under terminen kommer vi att jobba med projektet både i helgrupp och mindre grupper. Vi kommer läsa och jobba med kompisböckerna, låt Igelkott och Kanin bli en del av gruppen. De får påminna oss om hur vi ska vara mot varann och vår miljö, både närmiljön ex våra saker på förskolan och miljön i stort. 

Vi ska låta Igelkott och kanin vara med oss i vardagen. De ska få vara med när vi utforskar barnens intressen och länka det till hållbar utveckling. Vi kommer att utgå från barnens intressen tex hästar, fordon och bebisar. 

Bebisar: Låta dockorna vara med i vardagen genom att barnen får ha dem med vid diverse aktiviteter. Träna hänsyn, ta hand om dem. Även Kanin och Igelkott får vi ta hand om.

Hästar: Fortsätta gå och hälsa på hästarna. Ge möjlighet till de nya barnen att få ta del av erfarenheterna som de andra fick under förra terminens hästprojekt.

Fordon: Se till att ta fram fordon när vi är ute på gården och går till lekparker. Åka buss. Titta närmare på grävare av olika slag. Titta på fordon på storbildsskärm. Köpa in utryckningsfordon.

Koppla hästar till fordon- förr och nu tex hur hästar användes istället för fordon. Hållbar utveckling gällande dagens färdmedel. 

Vt-21

Utifrån hållbar utveckling vill vi gå vidare med sjukhuset som ett led i hur vi bör vara mot varandra i samhället. Att vi ska bry oss om varandra och vara bra kompisar. Vi fortsätter att utgå från kompisböckerna. Vi kommer välja ut några böcker att jobba mer ingående med. Vi börjar med boken ”Lugna ner dig” och tillsätter massagebollarna vid sjukhuset.Vi kan göra massagesagor och massagetåg. Titta på några avsnitt från doktorerna SVT och utveckla med diskussioner och lek på sjukhuset. UR-program Tiggy åker ambulans.

I billeken lekte barnen polishund en dag- spinna vidare på det. Polishunden hjälper polisen att leta efter försvunna personer och föremål. Den här roll-leken kan göras utan material,  både inne och ute. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera undervisningen, barnens ”görande” och upptäckter. Vi dokumenterar varje vecka. Alla i arbetslaget dokumenterar samt barnen. Vi dokumenterar genom fotografering/filmning och anteckningar.  

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar.

Uppföljning

Reflekterar och utvärderar varje vecka i Unikum. Analys i arbetslaget en gång i månaden. I slutet av terminen sammanställer vi, utvärderar och bestämmer hur vi går vidare. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: