Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet i vår närhet

Skapad 2020-08-27 11:38 i Gemensamt i Tanum Tanum
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Idrott och hälsa Svenska Bild
Solglittrande vågor, mörka vatten, spegelblank yta - havet har många ansikten och mycket fantastiskt döljer sig under ytan! Följ med på upptäcksfärd och lär dig mer om havet och livet däri!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

VI kommer under detta arbetsområde framförallt utforska:

 • havets färg och form under olika väder och årstider 
 • olika arter av fiskar, djur och växter i havet
 • enkla näringskedjor i havet
 • innehåll och uppbyggnad av faktatexter

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Genom olika presentationer, både muntliga och skriftliga, kommer du att få visa VAD du lärt dig och HUR du lärt dig.

Du kommer att få visa att du lärt dig namn och utseende på minst 5 växter, 5 djur, 5 snäckor/musslor, presentera en enkel faktatext samt beskriva en näringskedja.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få besöka platser vid havet och stränder, studera olika djur och växtarter. 

Du kommer att få se på film, läsa och förstå faktatexter samt träna på att skriva egna texter. 

Du kommer öva på att presentera olika näringskedjor. 

Du kommer att få använda din iPad för att leta fakta och dokumentera arbetet i både bild och skrift.

Du kommer att få arbeta både enskilt och i mindre grupp.

Du kommer att få utveckla din förmåga att samtala, diskutera, analysera och motivera. 

 

Detta arbete beräknas hålla på till och med vecka 39. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl Idh SO
Havet - Detta förväntas du kunna:

Eleven behöver öva mer på:
Eleven har uppnått målet:
Namnge 5 fiskar/andra vattenlevande djur
Namnge 5 växter
Namnge 5 snäckor/musslor
Skriva en faktatext med relevant innehåll
Ge exempel på en enkel näringskedja
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: