Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2020-08-27 13:19 i Vinbergsskolan Falkenberg
Du skall utöka ditt engelska ordförråd, bli säkrare på att utrycka dig både muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med enkel grammatik och att finna strategier att göra dig förstådd samt förstå talad och skriven engelska.
Grundskola 5 Engelska
Du ges möjlighet att utöka ditt engelska ordförråd och att bli säkrare på att utrycka dig både muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med enkel grammatik. Du kommer även öva på att finna strategier för att göra dig förstådd samt förstå talad och skriven engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska
- våga använda din engelska i samtal
- skriva enkla meddelanden och texter
- reflektera över hur det kan vara att leva i de delar av världen där engelska används

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå enkla samtal på engelska
- prata om vardagliga situationer på engelska 
- läsa, förstå och kunna sammanfatta enkla texter
- förstå och fullfölja instruktioner på engelska
- välja strategier för att få fram ett budskap
- berätta om hur det kan vara att leva i de delar av världen där engelska används

Undervisning - och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- läsa och lyssna på texter samt översätta dem till svenska
- spela spel
- träna dialoger, både färdiga och egenproducerade
- titta på engelska tv-program / filmer
- grammatiska övningar
- olika samtalsövningar
- göra skrivuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: