Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget och jag i gruppen

Skapad 2020-08-27 13:24 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
Genom att arbeta med jaget stärker barnen sin identitet och blir trygga i den. Samtidigt som de utvecklar en större förståelse för sig själv utvecklar de även en större förståelse för andra och sin omvärld. Jaget är grunden till en självständig individ med god självmedkänsla som vågar testa och utforska nya möjligheter.

Innehåll

Syfte:

Vi är en ny barngrupp och vi vill att barnen ska lära känna sig själva och varandra. Vi vill stärka barnens identitet och blir trygga i den för att dem sedan ska utveckla en större förståelse för andra och sin omvärld och känna sig trygga i gruppen. Vi börjar med jaget för att det är grunden till en självständig individ med god självkänsla - det är betydelsefullt för barnen att lära känna och förstå sig själv samt vem är "jag" i förhållande till andra i gruppen. Jag kan, jag vill, jag vågar!

Mål:

Ge barnen goda förutsättningar till att skapa färdigheter för att förstå sig själv. Vi kommer att arbeta med barnens självmedkänsla, positiv självuppfattning, självförtroende samt kunna förstå sina och andras känslor. 

* att barnen ska känna igen sin egen bild och sitt namn

* att barnen ska våga testa olika saker själv

Aktiviteter:

* Samlas på mattan och går igenom vem som är här och vem som är hemma. Där vi använder oss av bild och namn.

* Olika lekar

* ha START regelbundet

* föra samtal med barnen i vardagliga situationer och sätta ord på barnens känslor och kompisarnas känslor.

* rita självporträtt och prata om vem är jag och hur ser jag ut?

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: