Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intro till teknikämnet

Skapad 2020-08-27 14:49 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Vi introduceras till vad teknik är.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vi introduceras till vad teknik är för något och olika områden som vi använder teknik i.

Innehåll

Lektion1

Ställ frågan "Vad är teknik?" och "Har ni hört ordet i något sammanhang?" Gör en EPA. 

Förklara vad teknik är. Fråga vilken teknik de ser i klassrummet. 

Läs sida 4-5 i Teknik-boken. Gör övningarna som finns på sidan. Ta upp begreppet kronologisk ordning och hur man kan sortera olika tekniska lösningar. 

 

Lektion 2. 

Fort. introduktion av teknik. 

Se filmen "Veta och teknikpatrullen: vad är teknik?" på SLI.se

Läs s. 6-7 i teknikboken. 

Fota eller rita av en teknisk lösning i klassrummet. Skriv och/eller berätta vad den används till. 

 

Lektion 3 

Teknik hemma

Visa saker som du tar med dig hemifrån. Lägg ut de i klassrummet med ett papper där alla ska gissa vad föremålen är för något. Gå den igenom föremålen. Läs s. 8-11 i PULS teknik boken om teknik hemma. 

 

Lektion 4 

Tillverka helikoptrar  

 

Lektion 5 

Kläder

Använder man teknik i kläder? Gör en EPA

Film på SLI:se: "Typiskt teknik: kläder"

Diskutera filmen och lyft några tekniska lösningar - koppla till historia. 

BILDLEKTION: Vindsnurror

 

Lektion 6 

Kläder fördjupning. 

Läs i s.12

Välj en av dessa: Knappen, blixtlås, säkerhetsnål, kardborrband.

Skriv tre meningar om den tekniska lösningen och rita en bild till.

Avsluta med att se "Mitt liv som grej" om säkerhetsnålen:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101660-05

 

Lektion 7

Praktiskt om kläder

Läs texten om impregnering.

Testa att impregnera en tygbit med hjälp av ett stearinljus. Ställ en hypotes och skriv en gemensam laborationsrapport på tavlan.

 

Lektion 8

Köket

Läs s.14-15. Titta på bilden, vad känner de igen? Vilka tekniska föremål finns i köket? Diskutera. 

Se film från SLI: Typiskt teknik : Köket 
Diskutera följande frågor om filmen: Vad handlade programmet om? Vilka föremål användes redan på stenåldern? Vad finns hemma i ditt eget kök? Vilka redskap är viktiga när vi lagar mat och bakar?

Finns tid över, läs sidan 16. 

 

Lektion 9

Köket

Vispar. Vispa grädde med de olika visparna. Låt eleverna säga vad de tror innan du vispar, vilken tar längst tid? Vilken går fortast?Diskutera resultatet.

Eleverna får klippa ut bilder på de olika visparna och lägga dem i kronologisk ordning (äldst först). Limma bilderna på ett linjerat papper. Samtala om visparnas material och utseende. Skriv meningar om respektive visp på det linjerade pappret. 

 

Lektion 10

Risker i köket

Läs s.18-19 tillsammans. Gå sedan in på Hannas hushttp://www.hannashus.se/
Klicka på faropiktogrammen och gå igenom dessa tillsammans.
Gör uppgiften "dra streck" mellan faropiktogram bild/text .

 

Lektion 11

Forts.
Gå in i Hannas hus igen. Repetera faropiktogrammen tillsammans.
Låt eleverna välja ut ett faropiktogram som de ritar av och skriver en kort beskrivning till.
Blir det tid över kan eleverna läsa och bekanta sig mer med Hannas hus: http://www.hannashus.se/.

 

Lektion 12

Badrummet s. 20-21
Diskutera
Se Evas funkarprogram, starta 14 min in i filmen: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201572
Se hela programmet till ca 28 min.

 

Tekniken fortsätter under vt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: