Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2020-08-27 14:33 i Fyllingeskolan Halmstad
Vi arbetar med många olika saker inom ämnet svenska. Vi läser, skriver samtalar och diskuterar. Vi skriver olika sorters texter för hand och med Ipad. Vi arbetar med ord och begrepp för att öka vårt ord och begreppsförråd.
Grundskola 5 Svenska
Svenska ingår i alla ämnen på något sätt. Vi arbetar med att läsa och skriva faktatexter till exempel om Stormaktstiden och Europa. Vi läser, skriver, samtalar och diskuterar om innehållet i filmer och böcker. Vid högläsning deltar du i gemensamt boksamtal om den aktuella boken. Vi lyssnar på noveller och diskuterar innehållet. Vi arbetar med ord och begrepp för att utöka vårt ord- och begreppsförråd. Vi lär oss om ordklasser, skiljetecken och om några stavningsregler. Vi skriver olika slags texter både för hand och med digitala verktyg som vi ibland läser upp för varandra. Vi planerar och håller i muntliga presentationer. Vi använder oss av digitala verktyg för att förstärka innehållet i vår text med bild och ljud.

Innehåll

 

Innehåll:

 •         Läsa olika slags texter med flyt och förståelse,
 •         Använda olika lässtrategier,
 •        Sammanfatta en text och beskriva dina upplevelser kring texten,
 •         Stava de flesta vanliga orden rätt, kunna några stavningsregler,
 •         Skriva och bearbeta olika slags texter,
 •         Skapa texter där ord, bild och ljud samspelar,
 •        Samtala och lyssna aktivt kring gemensamma ämnen och diskussioner,
 •         Använda ämnesspecifika ord och begrepp,
 •         Planera och presentera muntliga uppgifter,
 •         Använda olika slags stöd och mallar när du planerar din text,
 •         Använda olika språkstrategier,
 •         Söka och granska information från olika källor.

Undervisning:

 • Läsa och lyssna på texter där du tränar din läs- och hörförståelse
 • Uttrycka din åsikt och ta ställning i frågor
 • Samtala och lyssna på andras åsikter
 • Skapa olika slags texter som faktatext, argumenterande text, berättande text med hjälp av papper och penna och digitala verktyg
 • Planera och strukturera innehållet i texter genom att t.ex. använda tankekartor eller hinderschema.
 •  Presentera texter och arbeten i grupper och i klass.
 • Träna på att söka och granska information från internet.

Bedömning:

Din förmåga att läsa och förstå texter.

Din förmåga att samtala  om innehållet i en text.

Din förmåga att formulera meningar.

Din förmåga att skapa olika sorters texter.

Din förmåga att vara källkritisk.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Träning i att söka på Google

 • Läsläxa

 • Läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: