Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighet och påverkan

Skapad 2020-08-27 14:40 i Grindskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur självständiga är vi egentligen i vårt tankesätt? Runt omkring oss flödar ständigt information och individer som vill påverka oss i en viss riktning. Målet med detta avsnitt är att vi reflekterar kring det som påverkar den verklighet vi befinner oss i.

Innehåll

Under de senaste veckorna har vi dels jobbat med Don Quijote, dels reflekterat kring den verklighet vi befinner oss i. Don Quijote är en karaktär som befinner sig i en verklighet som är påverkad av riddarromaner. Således kan Don Quijote anses som avskärmad från den riktiga världen han befinner sig i. Men hur långt är egentligen detta från vår egen verklighet?

Under detta moment kommer vi att analysera vår egen verklighet som avslutas med att vi skriver en uppsats kring verklighet och påverkan. Uppsatsen kommer baseras på de frågor vi har arbetat med kring Don Quijote, de frågor vi har arbetat med på lektionerna och filmen The Wave (som kommer att ses under v42).

Uppsatsen i sin helhet kommer skrivas under v.43. 

 

Material till uppsats

 • Frågor Don Quijote.
 • Filmen the Wave.
 • Frågor i dokumentet Verklighet och påverkan.

Övergripande mål 

 • Kunna reflektera kring sin egen verklighet.
 • Jämföra sin egen verklighet med exempel från Don Quijote och filmen The Wave.
 • Dra slutsatser kring sin verklighet.
 • Kunna resonera i flera led och använda sammahangsord.

Syftet

 • Du ges förutsättningar att utveckla ditt språk, din identitet och förståelse för omvärlden.
 • Stärka din textuella kommunikativa förmåga. 
 • Träna på att anpassa texten till olika syften, mottagare och sammanhang. 
 • Träna på att producera text utifrån ett specifikt tema.

Hur ska jag visa mina kunskaper? 

 • Du kommer att bedömas utifrån en uppsats som skrivs utifrån givna frågeställningar. Frågeställningarna ges på plats, således är det bra att du inför uppsatsen går igenom dina anteckningar kring Don Quijote, frågorna i dokumentet Verklighet och påverkan och filmen The Wave. 

    

Uppgifter

 • Uppsatsskrivning - verklighet och påverkan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Sv: Uppsats

Bedömning av uppsats

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kommunikativ kvalitet
Du uttrycker dig så att andra förstår och använder ett enkelt språk. Du försöker hålla dig till ämnet.
Du uttrycker dig klart och tydligt. Du utvecklar ditt skrivande genom att beskriva och förklara. Du har föstått syftet med texten.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat. Du kan beskriva,förklara och motivera. Du har förstått syftet med texten och vet hur du ska utnyttja genrens möjligheter.
Innehåll
Du staplar händelser mer än förmedlar upplevelser.
Du utvecklar tankar och idéer och fångar stämningar och känslor .
Du skriver intressant och varvar med egna upplevelser som visar vad du menar. Du motiverar synpunkter med tydliga argument.
struktur
Det är svårt att följa med i din text. Inledning eller avslutning saknas. Det saknas variation i meningsbyggnaden.
Du har tänkt på hur din text är uppbyggd. Du har en tydlig inledning och avslutning. Du har en varierad meningsbyggnad.
Du har en väl uppbyggd text med tanke på ämnet. Din inledning är intressant som gör att man vill läsa vidare och din avslutning knyter samman texten. Du har ett varierat nyanserat språk.
Språk
Du har ett begränsat ordval. Du uttrycker dig enkelt. Tänk på att hålla dig i samma tidsform.
Du skriver med ett omväxlande ordval. Du håller dig till samma tidsform.
Du skriver med ett rikt och omväxlande ordval som passar till ämnet. Du kan uttrycka tidsformerna på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Du behöver träna på att använda punkt och stor bokstav rätt. Du behöver träna styckeindelning.
Du kan använda punkt och stor bokstav på ett bra sätt. Du försöker styckeindela din text.
Du har bra koll på vilka skrivregler som finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: