Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Sverige åk 4, kap 1-3

Skapad 2020-08-27 15:29 i Malmaskolan Uppsala
Under hösten 2016 kommer vi att arbeta med Sverige på olika sätt. Här kommer alla att få lära sig mer om kartan, repetera hur Sverige formades, få förståelse för hur Sverige ser ut, våra naturtillgångar samt föra samtal kring invandring-utvandring och samerna.
Grundskola 4 Geografi
I vilken del av Sverige bor du? Vad är det för skillnad på naturen i Skåne och Lappland? Vad är det för skillnad på ett län och ett landskap? Hur många landskap har vi i Sverige? Vilka väderstreck finns? Hur hittar man på en karta? Finns det olika slags kartor? Allt det här och mer därtill kommer kommer du att veta efter avslutat arbetsområde.

Innehåll

Mål för eleven

 • Att lära dig att känna igen och använda dig av olika slags kartor.
 • Veta hur du hittar på en karta.
 • Veta hur du tyder kartans tecken och färger.
 • Känna till vilka spår inlandsisen lämnat efter sig.
 • Veta hur människor förändrar landskapet.
 • Veta hur Sverige är indelat.
 • Veta hur olika delar av Sverige ser ut.
 • Kunna namn och läge på Sveriges landskap, större orter, hav, berg och vatten i Sverige och lite kring övriga Norden.

Undervisning:

 • Arbeta med läromedlet "Koll på Sverige" och tillhörande aktivitetsbok.
 • Lyssna aktivt på genomgångar.
 • Arbeta med olika typer av kartor.
 • Se filmer om Sverige.
 • Vi arbetar med filmserien "Geografens testamente-Sverigeresan".
 • Arbeta med uppdrag och kartläxor, t.ex. Seterra.
 • Forska enskilt om något/några landskap.

 Bedömning:

 • Arbeta aktivt med "Koll På Sverige".
 • Delta aktivt i par-, grupp- och klassdiskussioner.
 • Muntligt och skriftligt kunna namn på de största haven, sjöarna, orterna, landskapen och vattendragen.
 • Redovisa mitt landskapsarbete både skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: