Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Travelling to the English speaking world vt-20 och ht-20

Skapad 2020-08-27 16:05 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete om Australien med fokus på historia, fakta samt djurliv
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this area you and a group of friends are travelling to an English speaking city. You are planning your trips, learning about the city and the country. Furthermore, you are going to advertise your city to others through a film or a poster. At last, you are writing an e-mail to your family or friends at home to tell about all your experiences and new knowledge.

Innehåll

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 

Du visar att du kan använda olika medier (film och texter / information från internet) i dina egna framställningar.  Framställningarna består av en plan för två dagar i din stad, fakta om din stad, en film eller en poster om din stad samt ett e-mail där du använder den information som du har hittat. 

Du visar att du kan redogöra för olika slags fakta om din stad / ditt land (geografi, kända byggnader, populära aktiviteter, befolkning och kultur)  Det här gör du  i en skriftlig uppgift (e-mail).  

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • tränar ord och begrepp inom området
 • söker information i olika medier som används i egna framställning med syfte att kommunicera med en mottagare
 • lär oss om stadens / landets geografi,  levnadssätt, djur samt kända landsmärken
 • jämför landet med Sverige
 • skriver ett e-mail som avslutning

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att använda olika medier i din egen framställning 
 • Din förmåga att redogöra för företeelser i ett engelsktalande land samt förmågan att jämföra med egna erfarenheter (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
English speaking countries - The city

1
2
3
Ny nivå
Kommentera och redogöra för saker du vet om Australien
Du har ännu inte visat att du kan kommentera någonting om din stad /ditt land eller att du kan jämföra det du vet om din stad / ditt land med dina egna erfarenheter från ditt land.
Du kan på ett enkelt sätt kommentera och redogöra för hur man lever och vad man gör i din stad / ditt land. Du kan nämna några saker om landets geografi eller kända landmärken.
Du kan på ett utvecklat sätt kommentera och redogöra för hur man lever och vad man gör i din stad / ditt land. Du kan nämna flera saker om landets geografi, levnads sätt och kända landmärken.
Du kan på ett välutvecklat sätt kommentera och redogöra för hur man lever och vad man gör i din stad / ditt land. Du nämner flera detaljer om landets geografi, kultur, historia och kända landmärken.

En
Använda information i olika medier i din egen framställning

Använda information i din egen framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda olika medier (information från nätet) i dina egna framställningar.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett enkelt sätt.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett fungerande sätt.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: