Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK lpp Mat, måltider och hälsa åk 8

Skapad 2020-08-27 16:19 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Hem- och konsumentkunskap
Hälsa! lär dig ta hand om din hälsa på bästa sätt.

Innehåll

Mat, måltider och hälsa
LPP Hem och konsumentkunskap åk 8

·      Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

·      Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

·      Använda kunskaper i HKK för att ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Syfte (koppling till LGR 11)

·      Utveckla en medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

·      Undervisningen syftar till att ge dig kunskaper om och möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat måltider och hälsa.

Centralt innehåll (koppling till LGR 11)

·      Läsa och följa recept.

·      Planera och organisera arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

·      Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Konkretisering av mål - du ska kunna

·      Metoder för matlagning och bakning.

·      Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning.

·      Använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

·      Grundläggande hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

·      Planera och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

·      Kunna resonera om hur olika val av livsmedel påverkar hälsa och miljö.

Arbetssätt

·      Praktiskt arbete i kök

·      Arbete enskilt och i grupp

·      Diskussioner

    Bedömning

·      Tillämpning av kunskaper

·      Praktiskt prov

·      Skriftligt prov

·      Lektionsarbete

Betygsmatris

Betyg E

Betyg D

Betyg C

Betyg B

Betyg A

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som före kommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak funge rande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som före kommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

 

Uppgifter

  • Mat måltider och hälsa

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: