👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAKK

Skapad 2020-08-27 16:01 i Montessoriförskolan Mammolina Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med tecken som stöd samt bildkartor.

Innehåll

Vi fortsätter förstärka barnens språk genom att bl.a. lära ut tecken till tal. Vi kommer att läsa böcker för barnen med tecken som stöd, vi läser samma bok flera gånger så att de lär sig de olika tecknen. Vi ska också använda oss av stödkartor.

Vi vill att barnen ska förstärka det talade språket och ge dem ytterligare ett språk. I vår grupp har inte alla barnen svenska som gemensamt modersmål utan vi har många olika modersmål och med hjälp av tecken får vi ett gemensamt språk utöver svenska och engelska.

Vi kommer att läsa, prata och titta på stödkartor. Alla kommer att få uttrycka sig med tecken på olika sätt. Har barnen några önskemål om vilka tecken vi ska lära oss kommer vi att försöka hitta bilder till dem.

Vi kommer att lära oss tecken i samlingen, i första hand med de äldsta barnen. Materialet kommer att vara tillgängligt för samtliga barn under förmiddagarna. 

Annika samt Rina är ansvarig för genomförande och dokumentation.

Målet är att alla barn ska kunna flera gemensamma tecken som de kan använda för att öka förståelsen och få ett rikare språk, både det talade och tecknade. Alla språk stärker barnets ordförråd och kunskap.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18