Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergets skolbarnsgrupp 2020/2021

Skapad 2020-08-27 16:19 i 224601 Förskolan Berget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Under läsåret 2020/2021 kommer vi att ha en skolbarnsgrupp bestående av de barn som är födda 2015 på Berget.

Innehåll

Syftet med skolbarnsgruppen är att barnen som ska börja skolan nästa läsår ska få lära känna varandra mer, bli trygga med sina blivande skolkamrater samt utveckla sin självständighet inför att de ska börja skolan.  Vi vill också att barnen ska känna en extra samhörighet med varandra samt känna att det är något speciellt att gå sitt sista år på förskolan. 

 

Barnen kommer att erbjudas olika aktiviteter utifrån våra läroplansmål samt sina förutsättningar. Skolbarnsgruppen läsåret 2020/2021 kommer bestå av 12 barn och två pedagoger och träffas varje måndag under det kommande läsåret. Under vårterminen kommer Bergets skolbarn även ingå i enhetens stora skolbarnsgrupp. Skolbarngruppen är även en av tvärgrupperna mellan K2 och Mount Everest under detta läsår.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: