Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 20/21

Skapad 2020-08-27 18:17 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Årsplanering sv och svA

Innehåll

Pedagogisk planering svenska åk 3

 Strandängsskolan 2020/2021

 

Analys: Individuella mål kan skilja sig från gruppens mål. Olika grupperingar efter syfte och mål med lektionen.

 

Syfte/Långsiktiga mål:
Eleverna ska utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Förmågor i fokus:
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förmåga att läsa och analysera olika sorters texter för olika syften
förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll:
Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter
Strategier för att skriva olika typer av texter
Muntliga presentationer och berättande
Berättande, beskrivande och instruerande texters budskap, uppbyggnad och innehåll

Konkretisering av målen:
Kunna samtala, resonera, ställa frågor och kommentera
Kunna läsa med flyt, samt återge och relatera innehållet i texter
Kunna skriva olika sorters texter med en tydlig handstil och på ipad
Kunna ge enkla omdömen om egna och andras texter, samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt

Bedömningsverktyg:
Nya språket Lyfter,  Skolverkets bedömningsstöd samt Lp 11

Genomförande:
Läs- och skrivläxa varje vecka
Läsning, enskilt och i grupp
Samtal om böcker och vardagshändelser
Skriva berättelser och andra texter, i grupp och enskilt
Träning av läsförståelse av texter i olika genrer

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: