Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2020-08-27 19:31 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
En novell är en kort berättande text, som utspelar sig under kort tid, ofta i en och samma miljö och med en tydlig konflikt och vändpunkt i berättelsen.

Innehåll

Mål för ämnesområdet

Efter det här arbetsområdet ska du:

o    känna till vad en novell är

o    förstå hur en novell är uppbyggd

o    kunna anpassa skriftspråket efter novellens innehåll, struktur, språk och stil.

 

Arbetssätt

Vi kommer att

o    läsa och diskutera flera noveller utifrån innehåll, struktur, språk och stil

o    genomföra skrivövningar för exempelvis inledning, dialog och avslutning

o    läsa och analysera exempeltexter

 

Material

Undervisningen utgår från läromedlet Spegla språket 8, exempelnoveller och det material som presenteras i lektionsuppgifter. 

 

Tidsplan

Arbetet pågår veckorna 36–40

Bedömning

Skriva en novell med anpassning till innehåll. Struktur, språk och till: vecka 40

Uppgiften går ut på att skriva en novell och du får använda veckans samtliga lektionspass.

Uppgiften presenteras under vecka 39.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: