Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering vardagens rutiner Tellus

Skapad 2020-08-27 19:40 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
En dag på förskolan har flera olika rutinsituationer som är fulla av lärande. Pedagogiska måltiden, på/avklädning, toalett/blöjbyten, in och utgång ex.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? Se läroplansmålen längst ner i planeringen

 • Varför? Vi vill synliggöra hur många olika lärprocesser som pågår under varje dag, hur vi utmanar varje enskilt barn utifrån deras respektive behov, hur vi möter varje individ för att ge dem tryggheten och glädjen i att känna att de kan själva samt ge inspiration att försöka klara mer och att utvecklas. Alla barn är delaktiga utifrån sina egna villkor och förmågor.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Vi arbetar tydliggörande och förklarar tydligt vad som ska ske, med hjälp av språk, bilder och vad som finns tillgängligt i den aktuella situationen för att barnen ska känna trygghet och förstå vad som är på gång. Vi uppmuntrar barnen att hela tiden prova själva och har tålamod att låta dem försöka och vi ger positiv respons. Förskolläraren har yttersta ansvaret och leder och alla pedagoger är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi ska observera och dokumentera barnens lärande tillsammans med barnen - så att barnen ges möjlighet att upptäcka nya kunskaper och förmågor. Vi använder oss av anteckningar, foto och film. Tillsammans med barnen reflekterar och tittar vi på deras bilder, för att dom ska få upptäcka sitt lärande. Pedagogerna samtalar och reflekterar på PUT. Vi använder Unikum.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Undervisningen kommer genomföras i hela barngruppen i olika konsultationer, för att alla barn skall känna sig trygga med varandra.

 • Av vem? Förskolläraren har det yttersta ansvaret och tillsammans med arbetslaget genomförs den planerade och spontana undervisningen, dokumentation på Unikum och att skaffa in material.

 • Vad är målet med undervisningen? Synliggöra barnens lärande, självständighet, delaktighet och inflytande i vardagens rutiner.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: