Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i spanska, åk 8, vecka 34-43

Skapad 2020-08-27 19:52 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Planering i spanska, åk 8, vecka 34-43.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under höstterminens första del kommer vi att fokusera på inlärning av nya ord och fraser samt de kommunikativa förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Du kommer även att få träna på uttal. Vi kommer också att lära oss lite om länderna där språket talas. Grammatik är ett verktyg som ingår också. Före höstlovet kommer vi att en kort avstämning om hur det har gått för dig och vad du behöver tänka vidare på.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • v. 35-36: Turistfraser, räkneord 0-100, kunna berätta om sig själv och andra samt böja AR-verb i presens.
 • v. 37-38: Kunna samtala om din dag och din fritid, använda ER-verb i presens, använda tener i presens, veckodagarna och klockan.
 • v. 39-40: Kunna beskriva en persons utseende, kläder och egenskaper. Använda ser i presens samt kunna använda bestämd och obestämd artikel (un, una, el, la, los och las).

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa texter och bearbeta dessa.
 • Vi kommer att lära oss nya ord/fraser och få förståelse för dessa.
 • Vi kommer att skriva texter.
 • Vi kommer att arbeta med uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning.
 • Vi kommer att muntliga övningar.
 • Vi kommer att lyssna på musik, se på film/TV samt diskutera dess innehåll.
 • Vi kommer att bekanta oss med länder där språket talas (realia).

Läxor och examinationer

Läxor kommer att ges varje vecka från torsdag till torsdag om inte ordinarie schema säger något annat. Kunskapskraven delas ut inför varje examination så att du vet vad som kommer att bedömas.

Tidsplanering

V. 35

Cap 1, Bienvenidos. Repetition.

V. 36

Cap 1, Bienvenidos. Repetition.

V. 37

Cap 2, Un día muy bueno.

V. 38

Cap 2, Un día muy bueno.

V. 39

Cap 3, Un chico ideal.

V. 40

Cap 3, Un chico ideal.

V. 41

Repetition inför examinationen. 

V. 42

Skriftlig och muntlig examination.

V. 43

Filmvisning.

V. 44

Höstlov.


 

                                

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: