Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsebok - den magiska kulan

Skapad 2020-08-27 22:53 i Skuttunge skola Uppsala
läsa-skriva-lyssna-tala
Grundskola 1 Svenska
Den magiska kulan

Innehåll

Mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Lära dig att läsa
 • Berätta vardagliga händelser inför klassen.
 • Lyssna på klasskamraterna och din lärare då de läser.
 • Redovisa arbeten som du gjort inför klassen.

 

Undervisning och arbetsformer:

 • Läsläxa och samtala om det lästa.
 • Svara på frågorna i läsläxboken, som undersöker din läsförståelse.
 • Läsa för en vuxen eller i läspar/grupper. 
 • Lära sig bokstäverna/ljuden genom olika lekar, övningar och arbetsblad.
 • Ljuda/läsa ihop orden, helord genom lyssnarövningar och läsövningar, talar inför hela klassen.
 • Lyssna på högläsning och prata om olika begrepp från boken.

Bedömning

 • Att du kan ljuden som vi pratat om
 • Att du kan ljuda ihop ord
 • Att du kan lyssna på kamraterna/läraren.
 • Att du knäckt läskoden genom att du läser texter och förstår det du läser.
 • Jag observerar dig i olika "lyssnarövningar"

 

Hur ska det bedömas?

 • Jag lyssnar så ofta jag kan när du läser.
 • Du återberättar det du läst för mig.
 • Jag läser och tittar på dina texter.
 • Jag observerar hur du tar emot/läser information.
 • Jag observerar om du rättar dig själv då du läser fel.
 • Jag observerar om du ljuder eller använder dig av ortografisk helordsläsning.
 • Jag observerar hur aktiv du är i grupparbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: