Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-08-28 06:19 i Gottsta skola Norrtälje
En terminslång planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Innehåll

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på ökad läshastighet, läsförståelse, skrivregler, faktatexter, berättande texter med handling och ökad textmängd, samtal med frågor, diskussioner och kommentarer.

Lärande mål

Du ska:

• Kunna läsa kapitelböcker med visst bildstöd i huvudsak flytande med god förståelse.
• Kunna läsa elevnära faktatexter och använda innehållet muntligt och skriftligt.
• Kunna skriva längre berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut.
• Kunna med egna ord skriva enkla och tydliga elevnära faktatexter utifrån någon anvisad källa så att andra förstår.
• Kunna skriva läsligt med mellanrum mellan orden och på ipad.
• Kunna stava högfrekventa ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.
• Kunna använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken i egna texter.
• Kunna på ett enkelt sätt ge omdömen om egna och andras texter.
• Känna till att person- och miljöbeskrivningar höjer kvalitén på texter.

Tala/lyssna/samtala

• Kunna samtala om elevnära frågor och framföra egna åsikter.
• Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser där innehåll och handling framgår tydligt.
• Kunna muntligt redovisa vardagsnära ämnen och använda bilder som stöd.

Språklära

• Kunna vokaler och konsonanter.
• Kunna ordna ord i alfabetisk ordning där ordets placering avgörs på andra bokstaven.
• Kunna använda rätt meningsbyggnad med olika skiljetecken och talstreck.

 

Undervisning

Vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper.

Vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner. 

Vi tränar stavningsregler.  

Vi har klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor.

Vi skriver berättande texter och faktatexter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev.

Vi skriver på ett digitalt verktyg eller för hand.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Nedanstående är kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
  • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
  • berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.
  • kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
  • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
  • använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
  • skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.
  • använda ämnesspecifika ord när du skriver en faktatext.

 

 

Uppgifter

  • Text hösttermin

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: