Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderstreck, världshav, världsdelar och kartan.

Skapad 2020-08-28 06:16 i Gottsta skola Norrtälje
Ett arbetsområde där vi går igenom väderstrecken, världsdelarnas- och världshavens namn och läge.
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3)
Nu ska du arbeta med vad världsdelarna och världshaven heter och var på jorden de är belägna. Du ska få lära dig väderstrecken. Du kommer också att få kunskap om hur man använder en atlas.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • väderstrecken
 • världsdelarnas namn och läge
 • världshavens namn och läge
 • lägen på för dig betydelsefulla platser

Hur ska vi lära oss detta?

 • läsa om väderstreck
 • genomgång om väderstreck
 • öva väderstrecken på arbetsblad och i kartbok
 • genomgång om världsdelar
 • titta på världsdelarna på kartan
 • öva världsdelar på arbetsblad
 • genomgång om världshaven
 • titta på världshaven på kartan
 • öva världshaven på arbetsblad
 • använda kartan för att leta på betydelsefulla platser
 • se på film 

Vad som kommer att bedömas:

 • att du kan visa att du kan namn och riktning på väderstrecken
 • att du kan namnge världsdelarna och världshaven 
 • att du kan visa världshaven- och världsdelarnas lägen.
 • att du kan visa lägen på betydelsefulla platser/länder

Hur du får visa vad du kan:

 • du svarar på frågor både i helklass och/eller enskilt på arbetsuppgifter som tar upp frågor om arbetsområdet.
 • du kan berätta för en lärare vad du lärt dig
 • du deltar i diskussioner som handlar om arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: