Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kosmos- Vår ateljé

Skapad 2020-08-28 07:24 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Få en ökad förståelse för vad en ateljé är för slags miljö, vad för aktivitet man kan utföra där, vilket material som där finns samt hur det bör tas om hand.

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Barnen ska i mindre grupp få utforska vår nya ateljé. De ska få i uppgift att måla något de har gjort/upplevt under sommaren. Syftet är att barnen ska få kännedom om ateljén, dess material och tekniker och att genom att måla tillsammans lära känna sina nya kamrater i barngruppen. De ska få möjlighet att uttrycka och tolka sina egna upplevelser i bild.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

”Vet någon vad man kan göra i en ateljé?”

 

”Vill ni/du berätta och måla något som du har gjort under sommaren?”

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

”Hur tyckte ni/du det var att måla tillsammans?”

 

”Vad skulle ni vilja göra i vår ateljé nästa gång ni är här?”

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: