Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht 2020

Skapad 2020-08-28 07:20 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola F Teknik
Beskrivning av Teknik under ht 2020

Innehåll

 

Planering i teknik åk 9 HT 2020

 

Vi kommer att använd Gleerups digitala interaktivläromedel

 

Inledning:

 

Hur tillverkades föremål förr i tiden, innan det fanns fabriker?

 

Vilka konsekvenser medför dagens fabrikstillverkning?

 

En stor del av den produktion som förr utfördes i Sverige har flyttats till låglöneländer.

 

Vad innebär det för människorna där?

 

Vad innebär det för oss?

 

Mål:

 

 • Kunna beskriva någon fabriksprocess.

 • Känna till hur kvaliteten av det som produceras kan kontrolleras.

 • Känna till vilken roll företag spelar i samhället.

 • Kunna beskriva ett pneumatiskt och hydrauliskt styrsystem.

 • Kunna beskriva hur ett företag kan ta ett samhällsansvar och vad det innebär

 

 • Kunna beskriva hur ett samhälle uppkommit.

 • Kunna beskriva hur vi får rent dricksvatten.

 • Kunna beskriva hur avlopp och sopor hanteras.

 • Kunna beskriva hur elenergi överförs från kraftverk till konsument.

 • Kunna beskriva hur ett fjärrvärmeverk överför värme till konsument.

 • Ge exempel på infrastruktur.

 • Hur föreställningar påverkar kvinnors och mäns yrkesval.

 • Kunna ge exempel på viktiga uppfinningar i människans historia.

 • Kunna beskriva hur roller i samhället har påverkat valet av teknisk utbildning.

 • Kunna beskriva något troligt framtida tekniskt utvecklingsområde.

 

 

 

 

  

Vecka

Område

Aktiviteter

Bedömning/uppgift

35

Kap.5

Inblick i fabriken

Vad är en fabrik

Fabriks processen

Hur tillverkas chips?

Petflaska?

Tandborst?

Papper?

Lär mer

 

 

Testa dig 5,1

Testa dig 5,2

 

 

36

Unik teknik

Robotar

Sofia

Asimo

Gazin

Hållbarutveckling

Styrning,

 

Testa dig 5.3

 

37

Företags samhällsansvar

Sammanfattning

Från trä till papper

 

Lär mer

Uppgift1.

 

Fabrik i närheten? Vad gör de?

Besök i holms?

38

Kap 6.

Teknik i samhället

Samhälles för och nu

 

Hur får vi vatten?

Rening av vatten

Samplanering med SO

Testa dig 6.1

Testa dig 6.2

Testa dig 6,3

 

 

39

Avloppsvatten

Sophantering

Hur får vi ström

Kraft i Sverige

 

 

 

 

 

Testa dig6.4

Testa dig 6,5

Testa dig 6.6

Testa dig 6,7

 

40

Infrastruktur

Unik teknik

Hållbar utveckling

Pumpar

sammanfattning

 

 

Testa dig 6,8

Testa dig 6.9

 

Skrivuppgift 2

Fundera och konstruera

41

Fundera och konstruera

Skrivuppgift

Fortsättning

 

42

Kapitel 7

Teknik för och nu

Teknikutveckling och samhället

Hjulet

Jordbruk

Fartig

Spinnrock och vävstol

Betydelsefulla uppfinningar

Testa dig 7.1

 

43

Framtida teknik

Nanoteknik

Rymdteknik

 

Testa dig 7,2

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: