Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa vikingabåt åk. 4

Skapad 2020-08-28 07:57 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Bild
Detta arbetsområdet handlar om konstruktion och design men även historiska bilder. Du kommer skapa en vikingabåt av material som finns på skolgården och olika färger från bildsalen.

Innehåll

I arbetsområdet kommer olika delar av bildämnet hanteras. Bland annat konstruktion, måleri, tredimensionellt arbete (3D) och

en del av bildanalys - nämligen hur historiska verk är utformade

Du kommer skapa: 

 • En vikingabåt,
 • En berättelse till din vikingabåt. 

Under arbetet kommer du använda material

 • En låda som du får av Jack och Christel, 
 • Pennor, papper, sudd, linjaler, kritor, penslar, 
 • Färger från bildsalen, 
 • Material som du kan hitta på skolgården (sand, pinnar, löv till exempel), 
 • Annat som du kan tänkas behöva för att bygga en vikingabåt. 

I slutet av uppgiften kommer du göra en egen utvärdering av arbetet.

 • Hur har du själv upplevt arbetet?
 • Hur har din arbetsinsats varit?
 • Vad kunde varit bättre?
 • Vad har du övat på? 
 • Har du gjort något nytt? 
 • Hur känns det i efterhand att ha gjort en egen vikingabåt? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Skapa vikingabåt åk. 4

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Bildframställning
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag kan skapa enkla bilder där mitt budskap framgår. Jag använder mig av ett enkelt bildspråk och tekniker. Jag kan använda flera bildelement samtidigt för att skapa ett sammanhang.
Jag kan på ett utvecklat sätt skapa bilder där mitt budskap framgår. Jag använder mig av ett bildspråk och tekniker som är genomarbetade. Jag använder olika bildelement för att tydliggöra sammanhanget i mitt skapande.
Jag kan på ett välutvecklat sätt skapa bilder där mitt budskap framgår tydligt. Jag använder mig av ett utvecklat bildspråk och tekniker som är väl genomarbetade och genomtänkta. Jag använder olika bildelement som har olika syften för mitt skapande.
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag skapar bilder utifrån given instruktion och har ibland egna idéer. Jag kan berätta om det jag skapat på ett enkelt sätt.
Jag skapar bilder utifrån instruktioner och har ofta idéer som leder mitt skapande framåt. Jag kan diskutera det jag skapat med uttryck och språk som har med ämnet bild att göra.
Jag skapar utifrån instruktioner och har idéer som leder min skapandeprocess framåt. Jag diskuterar mitt skapande med uttryck och språk som har med ämnet bild att göra på ett utvecklat sätt.
Bildanalys
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag kan berätta vad som finns i olika bilder och vilka delar som är viktiga. Jag förstår att bilder har olika budskap.
Jag kan diskutera delar av en bild och förstår att bilder har olika budskap. Jag förstår att det finns skillnad mellan informativa bilder och andra bilder.
Jag diskuterar bilder och är väl införstådd med bilders olika budskap. Jag förstår skillnaden mellan informativa bilder och andra bilder. Jag kan koppla mina kunskaper i bild till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: