Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 35-38; muntliga övningar och lässtrategier 7D

Skapad 2020-08-28 08:12 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Svenska
Under dessa veckor kommer vi att varva muntliga övningar och läsförståelse- och lässtrategiuppgifter. Allt för att underlätta för era kommande studier på högstadiet.

Innehåll

I planeringen nedan ser ni vad vi kommer att fokusera på vilka lektioner de kommande veckorna. Målet är att stärka er muntliga kommunikation, både som lyssnare och talare, samt att lära er mer om hur ni kan arbeta med texter.

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

35

Skriva brev

Muntliga övningar

Muntliga övningar (introduktion intervjuuppgift)

36

Lässtrategier

Lässtrategier

Muntliga övningar; intervjuuppgift

37

Muntliga övningar

Lässtrategier

Muntliga övningar; introduktion slutuppgift

38

Lässtrategier

Förbered muntlig redovisning; kamratrespons & öva

Muntliga redovisningar med självutvärdering

Uppgifter

  • Svenska - sammanfattning artikel

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsförståelse

E
C
A
Sammanfattning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Mellan raderna
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Sv
Muntlig presentation

På väg mot E
E
C
A
Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Du försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från manus då och då.
Du har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att du har tränat mycket. Du behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Innehåll
Din presentation har ett försök till inledning och avslutning.
Din presentation har en intresseväckande inledning och en avslutning.
Di presentation har en effektiv inledning och tydlig avslutning.
Din presentation är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Din presentation har en röd tråd.
Din presentation är genomtänkt.
Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Tydlighet
Man förstår vad som sägs utan större ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. (Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.)
Språket är varierat och strukturen i presentationen( och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.)
Din presentation har viss anpassning till syfte, publik och situation.
Din presentation har relativt god anpassning till syfte, publik och situation.
Din presentation har god anpassning till syfte, publik och situation.
Engagemang
Presentationen framförs i huvudsak engagerat och intresseväckande.
Presentationen framförs engagerat och intresseväckande.
Helheten i presentationen är genomtänkt och väcker intresse.
Språk
Du använder ett språk som i huvudsak fungerar för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar relativt väl för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar väl för ämnet och publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: