Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets Projektstart HT 2020

Skapad 2020-08-28 08:32 i 103421 Förskolan Bigarrågården Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av Projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte:

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

Samtala med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

Projektplanering: 

Följa årstidernas växlingar med djur och natur (ex träd/löv mm).

 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Utökat ordförråd, och få en större förståelse för djur och natur och naturvetenskapliga fenomen.

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

en djupare förståelse för årstidernas växlingar.

Tillägna sig begreppen vad djuren heter som vi ser tex ”Det här är en Ekorre! Den ser ut så här” mm.

 

 

Skriv Aktivitetsplan (Hur ska området på börjas). 

Gå ut i vårt närområde se vad barnen uppmärksamar och vad som händer i vår natur.   

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: