👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 6 ht 20 "Muntlig förmåga"

Skapad 2020-08-28 08:47 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att förbereda och genomföra muntliga redogörelser. Du kommer även ges möjlighet att utveckla din förmåga att samtala och diskutera.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

- Förbereda muntliga redogörelser utifrån givna ämnen med inledning, innehåll och avslutning.

- Genomföra muntliga redogörelser som är begripliga och håller sig inom avsatt tid.

- Delta i samtal om bekanta ämnen genom att ställa frågor och föra fram egna åsikter på ett sätt som håller samtalet igång.

Så här kommer du arbeta:

- Du kommer att få testa olika sätt att planera en muntlig redogörelse, t ex tankekarta och stödord.

- Du kommer att få prova olika sätt att inleda och avsluta dina redogörelser.

- Du kommer få arbeta med din röst och ditt kroppsspråk kopplat till muntliga redogörelser.

- Du kommer få läsa texter och samtala om dessa utifrån givna frågor.

- Du kommer få lyssna på texter och samtala om dessa utifrån givna frågor.

- Du kommer få använda checklistor för att bedöma såväl din egen som dina klasskamraters redogörelser och samtal.

Så här visar du dina kunskaper:

- När du förbereder och genomför dina muntliga redogörelser.

- När du deltar i muntliga diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Sv åk 6 ht 21 "Muntlig förmåga"

Förmågan att samtala

F
E
C
A
Upprätthålla samtalet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta.
Du kan samtala om bekanta ämnen och upprätthåller då samtalet till viss del genom att uttrycka någon åsikt och ställa någon fråga.
Du kan samtala om bekanta ämnen och upprätthåller då samtalet relativt väl genom att uttrycka några åsikter och ställa några frågor.
Du kan samtala om bekanta ämnen och upprätthåller då samtalet väl genom att uttrycka åsikter och ställa frågor.

Förmågan att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse

F
E
C
A
Förbereda muntlig redogörelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta.
Du kan till viss del förbereda en muntlig redogörelse om ett känt ämne genom att använda dig av stödord/tankekarta. Dina redogörelser innehåller en enkel inledning, innehåll och avslutning med viss koppling till ämnet.
Du kan förbereda en muntlig redogörelse om ett känt ämne genom att använda dig av stödord/tankekarta. Dina redogörelser innehåller inledning, innehåll och avslutning med koppling till ämnet.
Du kan förbereda en muntlig redogörelse om ett känt ämne genom att använda dig av stödord/tankekarta. Dina redogörelser innehåller en utvecklad inledning, innehåll och avslutning med tydlig koppling till ämnet.
Genomföra muntlig redogörelse
Du har ännu ej visat detta.
Du kan genomföra en enkel muntlig redogörelse som innehåller inledning, innehåll och avslutning. Din redogörelse har viss anpassning till mottagaren genom att du tittar upp vid något tillfälle och varierar rösten något.
Du kan genomföra en muntlig redogörelse som innehåller en fungerande inledning, innehåll och avslutning. Din redogörelse har anpassning till mottagaren genom att du tittar upp och varierar rösten.
Du kan genomföra en muntlig redogörelse som innehåller en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning. Din redogörelse har god anpassning till mottagaren genom att du tittar upp, varierar rösten och har ett engagerande kroppsspråk.