Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5,6

Skapad 2020-08-28 08:40 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola F
Välkommen till ännu en viktig del av matematiken som kommer bygga en stabil grund att stå på. Vi kommer arbeta med stora tal, positionssystem och de fyra räknesätten där vi kommer utmana oss själva till att förstå det matematiska språket.

Innehåll

Talförståelse och talanvändning , positionsystem 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Matematik-Tal åk6-HT 2020

Tal

>
>
>
Decimaltal
Förstå varför vi använder decimaltal och kunna storleksordna dem.
Kan ge exempel på när vi använder decimaltal
Har viss säkerhet att storleksordna decimaltal.
Är säker på att storleksordna decimaltal.
Addition
Räkna addition med decimaltal.
Har en strategi och vet hur man ställer upp talet.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.
Subtraktion
Räkna subtraktion med decimaltal.
Har en strategi och vet hur man ställer upp talet.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.
Multiplikation
Räkna multiplikation med decimaltal.
Har en strategi och vet hur man ställer upp talet.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.
Division
Räkna division med decimaltal.
Har en strategi och vet hur man ställer upp talet.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.

Kommentar

>
>
>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: