Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan Normer och Värden Ellipsen

Skapad 2020-08-28 09:48 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Handlingsplan Normer och Värden på Ellipsen 2020-2021

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp på 23 barn i åldrarna 3-5 år. Vi startar upp hösten med ett helt nytt arbetslag så vi arbetar just nu med att organisera upp verksamheten och lära känna barnen så vi skapar en trygg plats för dem att vara på.  

Mål

Vårt mål inom normer och värden är att barnen ska lära sig visa respekt och omtanke för varandra. Vi vill se att barnen är snälla mot varandra och hjälper varandra istället för att slåss. 

Syfte

Vårt syfte är att ge barnen en ökad förståelse för att alla människor är lika mycket värda.

Genomförande

Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper. Vi kommer aktivt att arbeta med Kanin och Igelkott och kompisböckerna. Vi kommer arbeta mycket med samarbetsövningar. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetet kommer dokumenteras i Unikum.  Hela arbetslaget ansvarar för att arbetet dokumenteras, analyseras och utvärderas. 

Uppföljning

Uppföljning skall genomföras i slutet av terminen, och det kommer genomföras utvärderingar under hela terminen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: