Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet, grundämnen och kemisk bindning 9E

Skapad 2020-08-28 09:33 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Kemi
Under detta arbetsområde kommer vi titta närmare på periodiska systemet, hur ämnen grupperas, deras egenskaper och hur dessa styr hur de binds till varandra/vilka föreningar som bildas.

Innehåll

 

Kemi del 1: Periodiska systemet uppbyggnad, kemiska reaktioner och kemisk bindning

Tidsperiod: v. 34-41

Bedömning: Genomförande och utvärdering av laborationer, laborationsrapport, diskussioner, skriftligt prov vecka 41 samt löpande i lektionsarbetet.Tänk på att vara aktiv och utnyttja lektionstiden väl.

 

Preliminär planering:

 

 

Tisdag

Torsdag

Fredag

(halvklass)

Boken

35

Start kemi.

Självskattning mm.

 

Grundämnen

Kemiska föreningar

molekyler repetition

 

Kemiska tecken

 

Jobba med arbetsblad + gröna rutor s. 13 + uppgifter s. 40

 

Grundämnen

Kemiska föreningar

molekyler repetition

 

Kemiska tecken

 

Jobba med arbetsblad + gröna rutor s. 13 + uppgifter s. 40

 

Lab1: När smälter isen snabbast?

 

 

S. 148-151

s. 10-13

s. 28-29

36

I atomens inre

 

Atomnummer

Masstal

Isotop

Elektronskal

Valenselektroner

 

Arbetsblad

 

Start periodiska systemet

 

Uppbyggnad

Perioder

Grupper

 

Historik

Lab 2: Brännbarhet

 

s. 152-155

 

37

Fort. Periodiska systemet

 

Periodiska systemets grupp 1,2, 17 och 18

 

Ädelgasstruktur

 

Joner, jonbindning Lab

3: Vilka lösningar leder ström?

 

Labrapport

 

s. 162-165

 

 

38

Joner, jonbindning, salter

Kovalent bindning

Skriva rapport

s. 162-165, 170-174, 178-179

39

Skriva rapport

Metaller

Metallbindning

Korrosion

Studiedag

s. 156-161,

179, 185

40

Metaller

Metallbindning

Korrosion

Repetition

Lab 4: När rostar järn?

s. 156-161,

179, 185

41

Repetition

KEMIPROV

Elektrokemi

 


Bra begrepp: Atom, grundämne, kemisk förening, elektroner, protoner, neutroner, masstal, isotop, metall, halv-metall, icke-metall, kärna, valenselektron, energinivå, ädelgasstruktur, jon, molekyl, kemiskt tecken, fysikalisk förändring, kemisk förändring, kemisk reaktion, korrosion, elektronparbindning, jonbindning, metallbindning
Bra begrepp:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: