Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Bojen HT20

Skapad 2020-08-28 10:00 i 133291 Förskolan Tullstugan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

De barn som har lämnat in ett sommarminne har fått presentera sin bild i en mindre grupp. Vi har samtalat och tittat på bilderna. En del barn visade intresse för maskrosor redan i våras och vi har därför valt att fortsätta undersöka maskrosor med en grupp barn. Hittills har barnen visat ett fortsatt intresse för maskrosor och vi har kommit in på begreppet ”lång” då vi samtalat om dem. En grupp barn har intresserat sig för blåbär utifrån sina sommarminnen. Utifrån vad barnen visat intresse för, pratat om och pekat på har pedagoger sedan utvecklat projektet vidare. Vi har placerat barnens sommarminnen på en projektvägg som barnen kan titta på och där föra samtal kring bilderna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: