Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5års gruppen - Värdegrund, delaktighet & inflytande, personlig & social utveckling

Skapad 2020-08-28 10:01 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Hur kan vi arbeta mot en bättre hållbar utveckling i barngruppen?

Innehåll

Planering HT 2020

Mål (Lpfö)

-       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

·      * Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktiv delta i samhället.

·       * Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

·       * Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

-       - Hur löser barnen konflikter gentemot varandra?

-       - På vilket sätt tar barnen ansvar för den hållbara utvecklingen i gruppen?

 

Kriterier för strävansmålet 

-       - Barnen ska få kunskap & redskap i konflikthantering

-       - Barnen ska få en förståelse för hur man kan påverka den hållbara utvecklingen.

-      -  Barnen ska få möjligheten att utveckla sin förmåga att våga uttrycka sina tankar & åsikter.

 

Nuläge: Barnen hamnar ofta i konflikter med varandra när man inte kan komma överens dom har svårt att lösa konflikterna på egen hand. Vi vill utmana och ge barnen redskap och kunskap i hur de på ett bättre sätt kan lösa de konflikter som uppstår, samt vikten av att ta sitt eget ansvar för den hållbara utvecklingen i gruppen.  

 

 Metoder för att nå målet: 

 

Pragmatiskt perspektiv: Undervisning i pragmatiskt perspektiv inriktar sig på barn meningsskapande och fokuserar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför; det vill säga frågor om vilket undervisningsinnehåll och vilka undervisningssätt som barnen möter, varför de möter just dessa.

·       Kunskap i handlingVi gör barnen delaktiga i problemlösning, serverar inte färdiga svar utan låter dem vara delaktiga utifrån sina erfarenheter. Tillsammans med barnen utformar vi ett hur.

·       ErfarenhetVår egen erfarenhet styr våra val & ställningstagande. I en barngrupp gäller det att bjuda in till reflektion och tillsammans hitta en samsyn som skapar en trygghet.

·       TransaktionDet innebär att kunna ta ett nytt eller förändra sitt ställningstagande.

·       Stå fastAvser handlingar som flyter på, det kan vara saker vi bara gör utifrån vad vi alltid gjort. Vissa stå fast-punkter måste ändras om vi ska utvecklas.

·       Gap Ett Gap uppstår när någon tvekar, eller uppmärksammas på ett annat sätt enligt normen eller vanan. I problematiska situationer visar sig ”gap” i form av tvekan, tvivel eller informationsbrist.

·        

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: