Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan Matematik Ellipsen

Skapad 2020-08-28 10:13 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Handlingsplan Matematik på Ellipsen 2020-2021

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp på 23 barn i åldrarna 3-5 år. Det är en stor spridning både kunskapsmässigt och mognadsmässigt på barnen i barngruppen. Vi startar upp hösten med ett helt nytt arbetslag så vi arbetar just nu med att organisera upp verksamheten och lära känna barnen så vi skapar en trygg plats för dem att vara på.  

Mål

Vårt mål inom matematik är att barnen ska lära sig känna igen siffrorna och enklare matematiska begrepp. 

Syfte

Vårt syfte är att ge barnen en ökad förmåga och förståelse till att kunna använda sig av matematik för att undersöka, reflektera över och lösa problem i vardagen. 

Genomförande

Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper. Vi kommer aktivt att använda oss av korrekta matematiska benämningar i vardagen. Vi kommer att spela spel med barnen för att träna turtagning och räkning.  Vi kommer att titta på och upptäcka siffror på olika sätt tillsammans med barnen. Vi kommer att använda oss av målarböcker med siffror. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetet kommer dokumenteras i Unikum.  Hela arbetslaget ansvarar för att arbetet dokumenteras, analyseras och utvärderas. 

Uppföljning

Uppföljning skall genomföras i slutet av terminen, och det kommer genomföras utvärderingar under hela terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: