Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis tema Svampen

Skapad 2020-08-28 10:26 i Änglagård Örebro
Under Ht- 17 kommer vi på ett lekfullt sätt arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis detta utifrån 10 små kompisböcker (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur).
Förskola
Socialt samspel och lek är grundläggande ibarnens vardag. Men i lekar uppstår lätt konflikter som kan vara svåra att hantera. Vi har märkt att barnen ibland bemöter varandra / folk som besöker förskolan med en tråkig attityd. Vi vill ge barnen vägledning och verktyg i hur man gör för att detta inte ska uppstå.

Innehåll

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelt samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra
 • Svara varandra
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Visa känslor
 • Säga stopp
 • Hjälpa varandra 
 • Ta hand om varnadra/trösta

   

Vad/ När/ Vem

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra. Vi vill även få barnen medvetna om intigritet.
När: Genom temaundervisning, olika projekt och i leken.
Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod

Vi använder oss av projektsamlingar kopplade till "Tio små kompisböcker", och kompisfilmer  och utifrån det ha samtal/frågeställningar om vad som hände i boken/filmen. Vi tar  tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten genom att vara närvarande vuxna.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom att ta kort, både på enskilda barn och gruppen. Vi publicerar dem på lärloggarna, på projektväggen men också så att barnen kan äga dem.  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: