Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorisk träning vid måltid och av och påklädning.

Skapad 2020-08-28 10:38 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
Att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper. Utveckling och lärande: Självständighet och tillit till sin egen förmåga. Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Måltid: Vi ser att barnen vill och kan ”själv” vid måltiden. Utifrån individ stöttar vi det som barnen vill prova på, äta med bestick. Tvätta händer och mun efter måltid. 


Av- och påklädning: Igenkänning till sin klädeshylla med bild och namn, ibland med vägledning. 

 

Syfte och mål      

Varför ska vi erbjuda barnen detta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

För att barnen ska få utveckla självständighet, motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga.

 

Vad ska vi ge barnen möjligheter att förstå/utveckla?

Förståelse att de klarar av saker själva. Detta genom att vi pedagoger ger dem tid, uppmuntran och bekräftelse. 

 

Vi ser utveckling när

När progression sker hos barnen.

 

Genomförande  

Vi ger barnen tid till att prova själva. Arbeta utifrån mindre grupper. Närvarande stöttande pedagoger. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: