Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåvingens vattentema 20/21

Skapad 2020-08-28 11:01 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema Vatten då vi bor på en ö, Orust.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Barnen har kommit tillbaka efter sommarledigheten och berättar om deras upplevelser. Många har tillbringat dagarna t ex på stranden, i båten. Härifrån bygger vi vidare på deras intresse. Vi lägger fokus på vatten på och runt Orust

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

 

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

varje barn samspelar med alla barnen i gruppen,

kunna säga och lyssna på sitt eget namn

 

 

Målet når vi genom att..

 • uppmärksamma varje barn och dess familj genom t ex sång, bilder
 • Vara tillgänglig och närvarande för varje barn.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att..

lära sig nya ord och använda det i rätt sammanhang

 

 


Målet når vi genom att

 • Vi  benämner aktivt saker i barnens vardag och stimulerar/ uppmuntra till att använda ord.
 • Använder sång, rim och ramsor, bilder, lek ,sagor 
 • Stimulera till ett större ordförråd och begrepp inom temat och deras vardag.

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att..

se skillnad på stor och liten,upptäcka motsägelse ord såsom upp - ner, full - tom, hel - halv mm

känna kallt och varmt, olika smak

  uppleva vikt-  lätt och tungt

sortera och jämför, räkna antal ben mm


Målet når vi genom att

 • Vara med forskande pedagoger och uppmuntra, utmana och stimulera med hjälp av olika material vid olika sammanhang. Skapa en upplevelse och göra de nyfikna. Aktivt benämna och förundras tillsammans.
 • Jämföra stor och små krabbor
 • Leka med vatten - kallt, varmt, smutsigt, rent
 • Känna och smaka - salt, söt,

 

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

uppleva vatten i olika former och koncistens.

uppmärksamma barnen på var vi hittar vatten


Målet når vi genom att 

 

 • se, känna, smaka, uppleva vatten i olika skepnader tillsammans med varandra
 • ta del av och använda oss av närmiljö, böcker, frukter, filmer, experiment för att få en helhet.
 • vara aktiva sökare efter vatten i olika former och spinna vidare på barnens engagemang.

 

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

få en vetskap om vad som finns i vårt hav runt Orust

Se och uppleva vädrets olika fenomen såsom regn, hagel, snö, dimma, dagg, frost, is mm

Lyssna till vatten - vågor, drip dropp, porlande


Målet når vi genom att

 • Uppleva och observera våra vanligaste fiskar, skaldjur och växter via lek, böcker, film
 • Vid ett tillfälle göra ett studiebesök i fiskeaffären.
 • Undersöka i vår närmiljö vattnets olika former, varmt, kallt, is 

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

kunna uttrycka sig med kroppsspråket och därefter ord

respektera varandra och kunna vänta på sin tur.

 


Målet når vi genom att

 • Vi pedagoger ska vara närvarande och lyhörda in för barnens vilja och önskemål  och se deras olika kompetenser.
 • Att vi pedagoger är bra förebilder i barnens vardag och att vägleda barnen i deras samarbete. 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: