Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter, skriva och analysera

Skapad 2020-08-28 12:27 i Slättängsskolan Kristianstad
Du ska göra en analys av en dikt som du har valt själv ur ett häfte med kända svenska dikter. Uppgiften görs skriftligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Dikter, skriva dikter och analysera

Innehåll

Vad ska göras?

Vi arbetar under vecka 34-36. Vi läser dikter och analyserar tillsammans en eller flera dikter. Vi bekantar oss med typiska drag och centrala begrepp vad gäller dikt/poesi/lyrik. Vi övar på att skriva olika slags dikter enligt givna mönster och vi skriver dikter i valfri form. Vill man visa en fördjupad kunskap ska man antingen rimma eller använda allitteration i sin dikt.  Under perioden skriver vi också en diktanalys. Se bedömningsmatris nedan.

 

Uppgifter

 • lyrik/dikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för diktanalys enligt kunskapskraven för Svenska Lgr 11

Språkbehandling

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva en diktanalys med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en diktanalys med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en diktanalys med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Beskrivning av diktens innehåll och form samt tolkning av innehållet

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll och form
Genom att göra en enkel sammanfattning av dikten med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av dikten med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av dikten med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolkning
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du kan eventuellt också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Sammanfattande omdöme

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Du når inte kunskapskraven i den här uppgiften.
Du följer instruktionen på ett godtagbart sätt och når kunskapskraven för betyg E i den här uppgiften.
Betyg D Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för betyget C är uppfyllda i den här uppgiften.
Du följer instruktionen relativt väl eller väl och når kunskapskraven för betyg C i den här uppgiften.
Betyg B Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för betyget A är uppfyllda i den här uppgiften.
Du följer instruktionen väl och når kunskapskraven för betyg A i den här uppgiften.

Sv
Arbetsområde Lyrik

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kännetecken för Lyrik
Du vet vad som kännertecknar lyrik och kan förklara detta på ett bra sätt.
Skriva lyrik
Du kan skriva egen lyrik med ett tydligt budskap där du visar att du vet vad som kännertecknar lyrik. Dina dikter har ett tema som du beskriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva egen lyrik med ett budskap som går att läsa mellan raderna där du visar att du vet vad som kännertecknar lyrik. Dina dikter har tydliga teman som du beskriver på ett utveklat sätt.
Du kan skriva egen lyrik med dolda buskap där du visar att du vet vad som kännertecknar lyrik. Dina dikter har tydliga teman som du beskriver på ett välutvecklat sätt.
Konstnärliga uttryck
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer tydliga.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer tydliga.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer tydliga.

Sv
Diktanalys

Bedömningsmatris till diktanlys

F
E
D
C
B
A

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Du har inte lämnat in uppgiften eller så behöver den kompletteras. Läs kommentar nedan.
Du har utfört uppgiften enligt instruktionen. Din analys av diktens handling, form och tolkning håller en godtagbar nivå. Se kommentar nedan.
Du har utfört uppgiften enligt instruktionen. Din analys av diktens handling, form och tolkning håller en tillfredsställande nivå. Se kommentar nedan.
Du har utfört uppgiften enligt instruktionen. Din analys av diktens handling, form och tolkning håller mycket god nivå. Se kommentar nedan.

Ny rubrik

F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: