Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt - Naturkoncept

Skapad 2020-08-28 14:20 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Här planerar vi för våra utflykter HT-20

Innehåll

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Syftet med utflykte
  n är att barnen få möjlighet att utforska närmiljön, naturen och utmanas i motoriska färdigheter.
  Genom att vi tillsammans med barnen är ute i naturen och utforskar den är tanken att barnen ska lära sig ta hand om naturen och ta ansvar för sina handlingar.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Fokus på att benämna och samtala om vad vi ser och upplever i naturen. Tillsammans med barnen utforska och upptäcka.

  Utflykt 1:
  Undervisning/lärmöte:

  Uppstart/introduktion:
  Vi kommer att börja utflykten med att samlas vid den Stora Stenen där vi kommer att ha vår samlingsplats. 
  - Först morgonsång, vilka barn är här idag.
  - Sedan veckodagssång, vilken dag är det idag.
  - Saga om allemansrätten
  - Uppdrag: samla naturmaterial i en korg. (Att använda i skapande)
  - Samlas vid stocken, gå igenom säkerhet med muurikkan, säkerhetslinan/avspärrningen
  - Lek och utforskande i skogen
  - Äta lunch i skogen

  Utflykt 2:
  Undervisning/lärmöte:
  Vi kommer att börja utflykten med att samlas vid stocken på väg upp i skogen. Först är vi tysta och lyssnar efter ljud, vi vill fråga skogen om vi får komma in och hälsa på. Vi sjunger "Vi knackar på", först en gång, sedan en gång till. Vi lovar att vara rädda om naturen, inte störa eller förstöra. Sedan går vi vidare till den Stora Stenen vid Skogsgläntan där vi kommer att ha vår samlingsplats. 
  - Först morgonsång, vilka barn är här idag.
  - Sedan veckodagssång, vilken dag är det idag.
  - Återkoppla till Saga om allemansrätten/Allemansråttan. Vi får plocka från marken, inte bryta grenar från träd osv.
  - Uppdrag: vi samtalar om färger och årstid: höst. Vilka färger kan vi se? Uppdrag att hitta material i olika färger och sortera på färgkort.
  - Lek och utforskande i skogen, balansbana
  -
  Samlas vid stocken, gå igenom säkerhet med muurikkan, säkerhetslinan/avspärrningen
  - Äta lunch i skogen
  - Gå tillbaka till förskolan och vila

 

 • Utflykt 3:
  Undervisning/lärmöte:
  Vi börjar utflykten med att samlas vid stocken på väg upp i skogen. Först är vi tysta och lyssnar efter ljud, vi vill fråga skogen om vi får komma in och hälsa på. Vi sjunger "Vi knackar på", först en gång, sedan en gång till. Vi lovar att vara rädda om naturen, inte störa eller förstöra. Sedan går vi vidare till den Stora Stenen vid Skogsgläntan där vi kommer att ha vår samlingsplats. 
  - Först morgonsång, vilka barn är här idag.
  - Sedan veckodagssång, vilken dag är det idag.
  - Fruktsång: sedan fruktstund
  - Lärmöte (äldre): matematikuppdrag med tärning. Hämta saker i naturen eller rörelseövningar- Lärmöte (yngre): sångkort
  - Utforska skogen/lek
  - Äta lunch i skogen
  - Gå tillbaka till förskolan och vila

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Uppstart på vår samlingsplats Skogsgläntan - reflektionsstund tillsammans med barnen, återkoppling till tidigare utflykt och pratar om vad vi ska göra idag. Vidare reflektion på förskolan med bilder från utflykten. (Vi pedagoger fångar upp barnens tankar, frågor och intressen)

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Vitsipporna - barn 1-2,5 år

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Frida, Aleksandra, Linda.
  Undervisning, dokumentation i form av fotografering och anteckningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: