Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tornhagsskolan År 9 Svenska: Pedagogisk planering Skönlitteratur Ondskan

Skapad 2020-08-28 13:41 i Tornhagsskolan Linköping
Läsning av boken Förföljaren under en fyraveckorsperiod.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Läsning av boken Ondskan av Jan Guillou, ht 20.

Innehåll

Mål

 • Att utveckla förmågan att läsa skönlitterära texter och reflektera kring innehållet
 • Att kunna skriva en bokanalys.
 • Att kunna leda och delta i samtal och diskussioner.

Arbetssätt

Under ca sex veckors tid kommer vi att läsa boken Ondskan av författaren Jan Guillou. Vi kommer att läsa gemensamt och enskilt. Vi kommer varva läsningen med att se på avsnitt från filmatiseringen av Ondskan. Varje vecka ska vi reflektera kring några givna frågeställningar i form av läslogg och boksamtal i mindre grupp. 

Området avslutas med en skriftlig bokanalys.

Studiematerial

 • Boken Ondskan
 • Lathund för bokanalys
 • Mall för att leda och delta i samtal
 • Exempeltext på bokanalys

Examinationsform

 • Samtal i mindre grupper
 • Skriftliga reflektioner kring texten
 • Skrivuppgift: bokanalys

Bedömning 

 •  Du kommer att bedömas i de kunskapskrav som syns nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: