👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandvecka vecka 42

Skapad 2020-08-28 14:01 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi förbereder barngrupperna på vad vi ska göra om brandlarmet går. Vi lär oss också hur brand kan uppstå och hur vi kan förebygga brand.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

Vad ska läras ut? 

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- skapa sig en förståelse och en beredskap för hur vi agerar när brandlarmet går

- veta vart de ska ta vägen när vi måste ta oss ut

- få kunskaper om hur man kan förebygga brand

- själva, vid behov, kunna larma

- ta del av hur brandmännen arbetar

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi använder oss av materialet Ellie och Jonas från MSB för att samtala om brand. Vi låter barnen färglägga bilder från materialet och väcker på så sätt tankar om vad brand kan vara.

Vi går tillsammans igenom hur vi gör när brandlarmet går, punkt för punkt. Vi har en egen brandövning där barnen får testa att utrymma förskolan.

Vi lär oss larmnumret 112.

Vi läser boken om Halvan och diskuterar innehållet kring hur en brandman arbetar.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 

Under veckan är det viktigt att vi som vuxna är extra noga med att fånga upp barnens tankar och reflektioner så att ingen känner oro eller rädsla.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Love

 

Vad är målet med undervisningen?

Att alla barn får veta vad som gäller vid en eventuell brand och känner trygghet i det. Hur de själva kan ta ansvar fr att förebygga brand