👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2020-08-29 10:31 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 5 Biologi
Lär dig mer om djur och hur man delar upp dem. Du ska också fördjupa dig i några djur och djurgrupper och hur djur gör för att fortplanta sig och överleva.

Innehåll

 DJUR åk 5 - Undervisningsmål 

Efter arbetsområdet ska du:

·       - Kunna förklara vad som är skillnaden mellan ryggradsdjur och ryggradslösa djur

·       - Kunna ryggradsdjurens olika grupper och vad som kännetecknar dem (däggdjur, fåglar, fiskar, groddjur, kräldjur)

 ·     - Kunna ge exempel på några ryggradslösa djurgrupper

·       - Kunna använda viktiga begrepp som tillhör arbetsområdet - förklara och ge exempel på dem: yttre befruktning, inre befruktning, anpassningar, livscykel, ofullständig och fullständig förvandling, evolution, växelvarma och jämnvarma djur

- Kunna hur djur har utvecklats från livets början

- Kunna vem Charles Darwin var och känna till hans teori om naturligt urval

- Genomföra undersökningar, använda utrustningen på rätt sätt och dokumentera undersökningar

- Veta att Sveriges landskap har olika landskapsdjur och kunna några av de djuren (artkunskap)

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

·        Läsa faktatexter, anteckna, genomgång, diskussion.

·        Titta på filmer 

·        Göra olika undersökningar

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper på följande sätt:

·        Skriftliga- och muntliga  bedömningar, genomföra och dokumentera undersökningar       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6