Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-08-29 12:47 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Under 200 år härjade ett folk från norra Europa, de gick under namnet vikingar. Vikingarna hade en egen kultur och en egen religion, de var även kunniga hantverkare och duktiga handelsmän. I detta tema kommer du att få lära dig mycket om vikingarna. Du kommer också att lära dig om hur kristendomen kom till Sverige och om hur Sverige blev ett kristet land.

Innehåll

Mål enligt Lgr11

Du ska utveckla följande förmågor:

 • jämföra och finna likheter och skillnader
 • beskriva orsak och konsekvens
 • beskriva, förklara och motivera
 • lyssna och samtala
 • tolka och värdera källor

 

När vi är klara med detta område ska du kunna resonera kring följande frågor:

 • Varför kallar man denna tidsperiod för vikingatid?
 • På vilket sätt passar vikingatiden egentligen inte så bra som namn för denna tidsperiod?
 • Vad fanns det för orsaker till att vikingarna från Norden gav sig ut på långa resor?
 • Vilka konsekvenser blev det av vikingarnas resor?
 • Vad trodde man på under denna tidsperiod?
 • Hur förändrades tron i slutet av vikingatiden?
 • Vilka spår vi ser idag från vikingatiden?
 • Hur kan vi veta så mycket om vikingatiden?

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa olika texter.
 • titta på film
 • lyssna på Frida och farfar
 • arbeta med uppgifter
 • arbeta och träna de olika förmågorna

Bedömning

Vi bedömer tillsammans hur väl du:

 • resonerar kring frågorna.
 • jämför vikingatid med nutid och hitta likheter och skillnader.
 • beskriver och förklarar hur man levde under denna tidsperiod.
 • lyssnar och samtalar
 • tolkar och värderar källor från vikingatiden.

 

Hur bedömer vi?
Du kommer att få en bedömningsuppgift i slutet av arbetsområdet. 

Matriser

Hi
Vikingatiden åk 4

Matris Vikingatiden åk 4

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6   Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
Behöver mer träning
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fakta
Samhället: Hur de bodde.
Du har svårt att redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Du kan med egna ord redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Du kan med egna ord utförligt redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Fakta
Religion: Asatron
Du har svårt för att ge exempel på någon gud och berätta om asatron
Du känner till asatron, några gudar och deras betydelse. Du vet att kristendomen kom till Sverige.
Du känner till asatron, gudarna och gudarnas betydelse. Du vet hur och när kristendomen kom till Sverige.
Fakta
Vikingatågen: Handel Plundringar Resor
Du har svårt för att redogöra för vikingarna handelsresor och plundringar.
Du kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Du kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Fakta
Spår från vikingatiden
Du har svårt för att ge exempel på spår från vikingatiden.
Du kan ge några exempel på spår från vikingatiden.
Du kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden, tex i naturen, i vår almanacka, namn eller högtider/traditioner.
Begrepp
Förstå och använda relevanta ord
Du kan förklara enstaka relevanta begrepp.
Du kan förklara flera relevanta begrepp. Du kan använda något av dem i dina resonemang.
Du kan förklara flera relevanta begrepp och använda dem i dina resonemang.
Se orsaker och konsekvenser
Förstå varför något hände och se hur detta ha påverkat.
Du har svårt för att förstå varför något hände och hur detta har påverkat.
Du kan ge någon förklaring till varför händelser uppstod samt hur detta påverkade.
Du kan ge flera orsaker till varför olika händelser uppstod samt förklara detaljerat hur detta har påverkat.
Se samband och utvecklingslinjer
Kunna jämföra olika tidsåldrar och se samband mellan dessa.
Du har svårt för att se samband mellan olika tidsperioder.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Källor
känna till vilka källor som finns, kunna använda dessa samt se trovärdigheten i dem
Du har svårt för att beskriva källor och dess pålitlighet.
Du kan nämna ett par källor och beskriva hur väl vi kan lita på dem.
Du kan nämna flera källor. Du förstår och kan förklara vad vi kan utläsa av dem samt beskriva hur mycket vi kan lita på dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: