Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens fånge - Dilemmasagor

Skapad 2020-08-29 20:06 i Vittra Sollentuna Grundskolor
I en dilemmasaga får du möta sådant som du kan stöta på även i det verkliga livet. Vad är rätt och vad är fel? Du får diskutera och fundera över olika alternativ till lösningar eller möjliga val.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi jobbar med ett arbetsområde som handlar om svåra och knepiga val. Vad är rätt och vad är fel? Du får diskutera och fundera över olika alternativ till lösningar eller möjliga val.

Innehåll

Projektets namn

Regnbågens fånge

Syfte

Du ska:

 • Utveckla din fantasi och lust att skapa med språket.
 • Utveckla din säkerhet i tal och skrift.
 • Träna på att ta ställning och motivera dina val.
 • Reflektera, tolka och förstå texter.
 • Träna på med ordkunskap, stavning och skiljetecken.
 • Kunna återberätta en saga med inlevelse.

Hur vi kommer att arbeta under perioden:

Arbetets innehåll:

 • Vi läser och jobbar med dilemma- och spindelsagor. Vi utgår från texterna i böckerna "Regnbågens fånge", "Demonernas ägg" och "Spindelns list".
 • Vi läser, tyst och högt och lyssnar.
 • Vi jobbar med ord- och begreppskunskap, synonymer och motsatser.
 • Vi jobbar med skiljetecken och stavning.
 • Vi jobbar med arbetsuppgifter knutna till de texter vi läser.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Det vi särskilt tittar på är:

 • Deltagande i diskussioner.
 • Den skriftliga produktionen (en egen dilemmasaga).
 • Ordkunskap 

Litteratur

 • Regnbågens fånge
 • Demonernas ägg
 • Spindelns list

 

Värdegrund

 • Vi läser, diskuterar och försöker sätta oss in i hur andra kan tänka och känna.
 • Vi gör värderingsövningar där du får ta ställning till olika påståenden och motivera ditt svar. Kanske kan någon annans motivering få dig att omvärdera din åsikt?

Presentation/redovisning

 • Vi skriver en egen dilemmasaga
 • Vi läser upp våra sagor och tar ställning/diskuterar dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Dilemmasagor

E
C
A
Läsa med flyt
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse.
Du visar god läsförståelse.
Du visar mycket god läsförståelse.
Resonera
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån dilemmasagor.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån dilemmasagor.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån dilemmasagor.
Skriva
Du har skrivit en dilemmasaga med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du har skrivit en dilemmasaga med relativt tydligt innehåll och förhållandevis tydlig struktur samt god språklig variation.
Du har skrivit en dilemmasaga med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt mycket god språklig variation.
Skriva
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med mycket god säkerhet.
Beskrivningar
Din dilemmasaga innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din dilemmasaga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din dilemmasaga innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
Samtal
Du har deltagit i diskussioner om dilemman på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om dilemman på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om dilemman på ett sätt som mycket väl upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: