Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1b - Aritmetik

Skapad 2020-08-29 19:27 i Hagagymnasiet Borlänge
Bedömning på hela Ma 1b kursen.
Gymnasieskola Matematik
Matematik 1b - arbetsområdet 1 - Aritmetik

Innehåll

Innehåll och arbetsområden i kapitel 1

Skriftligt Prov: onsdag 21/10 kl. 10.10 - 11.20 Sal J117

 

Del 1 - Utan miniräknare (ca 20 min för ha tid till del 2)
           Tillåtna hjälpmedel: Formelblad och linjal

 

Del 2 - Med miniräknare (övrig tid som är kvar)
            Tillåtna hjälpmedel: Formelblad, linjal och miniräknare (din egna du fått utlånat).

------------------------------------------------------------------------------------

Positiva tal

Begrepp som du ska kunna använda och beskriva:

 • Summa och differens
 • Produkt och kvot
 • Täljare och nämnare
 • Primtal och sammansatt tal
 • ”Delbart med” och siffersumma

 

Du ska ha strategier för att kunna:

 • skriva stora heltal och tal i decimalform med siffror och bokstäver
 • göra beräkningar med flera räknesätt
 • multiplicera och dividera tal med tex 100 och 0,01 utan räknare
 • dela upp ett sammansatt tal i primtalsfaktorer
 • bestämma vilka tal ett positivt heltal (inte alltför stort) är delbart med

------------------------------------------------------------------------------------

 

Negativa tal

Begrepp som du ska kunna använda och beskriva:

 • Negativa tal

 

Du ska ha strategier för att kunna:

 • jämföra negativa tal
 • använda räkneregler för negativa tal.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Tal i bråkform

Begrepp som du ska kunna använda och beskriva:

 • Andel
 • Bråkform
 • Förlänga och förkorta
 • Enklaste form
 • Blandad form
 • Förhållande
 • Gemensam nämnare
 • Inverterat tal

 

Du ska ha strategier för att kunna:

 • skriva och jämföra tal i bråkform
 • skriva tal i bråkform på olika sätt
 • ställa upp ett förhållande
 • beräkna summan, differensen, produkten och kvoten av tal i bråkform.

------------------------------------------------------------------------------------

Tal i potensform

Begrepp som du ska kunna använda och beskriva:

 • Potensform, bas och exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Enhet
 • Prefix
 • Olika talbaser

 

Du ska ha strategier för att kunna:

 • tolka och beräkna värdet av ett tal i potensform
 • använda potenslagarna
 • skriva och tolka tal i grundpotensform
 • omvandla mellan olika enheter
 • skriva och tolka tal skrivna i talsystem med andra baser än tio.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Problemlösning

Begrepp som du ska kunna använda och beskriva:

 • Närmevärde
 • Avrundning
 • Överslagsräkning

 

Du ska ha strategier för att kunna:

 • avrunda tal och göra överslagsberäkningar
 • lösa matematiska problem
 • utifrån en realistisk situation använda en matematisk modell.

------------------------------------------------------------------------------------

Uppgifter

 • Ma 1b Veckoplanering v36-43

 • Ma 1b - Veckoplanering v36-43

Matriser

Mat
Formativ bedömning Ma 1b - Aritmetik - kapitel 1

Positiva och negativa tal

Förstå och kunna redogöra strategier för att: *skriva stora heltal och tal i decimalform med siffror och bokstäver *göra beräkningar med flera räknesätt *multiplicera och dividera tal med tex 100 och 0,01 utan räknare *dela upp ett sammansatt tal i primtalsfaktorer *bestämma vilka tal ett positivt heltal (inte alltför stort) är delbart med. *jämföra negativa tal *använda räkneregler för negativa tal. *avrunda tal och göra överslagsberäkningar
På väg mot "Godkända kunskaper"
Godkända kunskaper
På väg mot "Väl utvecklade kunskaper"
Väl utvecklade kunskaper
På väg mot "Mer än väl utvecklade kunskaper"
Mer än väl utvecklade kunskaper
Förmåga: Begrepp
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälpa av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Förmåga: Procedur
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.

Tal i bråkform

Förstå och kunna redogöra strategier för att: *skriva och jämföra tal i bråkform *skriva tal i bråkform på olika sätt *ställa upp ett förhållande *beräkna summan, differensen, produkten och kvoten av tal i bråkform.
På väg mot "Godkända kunskaper"
Godkända kunskaper
På väg mot "Väl utvecklade kunskaper"
Väl utvecklade kunskaper
På väg mot "Mer än väl utvecklade kunskaper"
Mer än väl utvecklade kunskaper
Förmåga: Begrepp
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälpa av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Förmåga: Procedur:
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.

Tal i potensform

Förstå och kunna redogöra strategier för att: *tolka och beräkna värdet av ett tal i potensform *använda potenslagarna *skriva och tolka tal i grundpotensform *omvandla mellan olika enheter (längd, vikt, tid) *skriva och tolka tal skrivna i talsystem med andra baser än tio.
På väg mot "Godkända kunskaper"
Godkända kunskaper
På väg mot "Väl utvecklade kunskaper"
Väl utvecklade kunskaper
På väg mot "Mer än väl utvecklade kunskaper"
Mer än väl utvecklade kunskaper
Förmåga: Begrepp
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälpa av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Förmåga: Procedurer
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Problemlösning

Detta är samlat omdöme på ovanstående områden där du fått visa hur du förstår och utvecklat strategier för att: *lösa matematiska problem *utifrån en realistisk situation använda en matematisk modell.
På väg mot "Godkända kunskaper"
Godkända kunskaper
På väg mot "Väl utvecklade kunskaper"
Väl utvecklade kunskaper
På väg mot "Mer än väl utvecklade kunskaper"
Mer än väl utvecklade kunskaper
Förmåga: Problemlösning
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
Förmåga: Modellering
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.

Resonemang och kommunikation

Detta omdöme är baserat på samtliga delar i arbetsområdet inklusive material och bedömning, dina anteckningar i din "gröna arbetsbok" och muntliga resonemang och samtal i klassrum m.fl
På väg mot "Godkända kunskaper"
Godkända kunskaper
På väg mot "Väl utvecklade kunskaper"
Väl utvecklade kunskaper
På väg mot "Mer än väl utvecklade kunskaper"
Mer än väl utvecklade kunskaper
Förmåga: Resonemang
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutvecklar egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Förmåga: Kommunikation
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: