Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våga tala, vilja lyssna!

Skapad 2020-08-30 09:07 i Vollsjö skola Sjöbo
Fånga Förmågan 5 av Mirja Johannesson och Ulf Nilsson
Grundskola 5 – 6 Svenska
Jorden kallnade, livet uppstod och så småningom utvecklades en djurart med en förmåga att kommunicera, som kom att skilja henne från alla andra arter-människan. Genom att samtala och presentera kunskaper och erfarenheter kunde människor bli extremt duktiga jägare, lära sig använda redskap och bygga fler och mer komplicerade samhällen.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

 • samtala om några bekanta ämnen
 • ställa frågor till dina kompisar för att visa att du deltar i samtalet. 
 • framställa egna åsikter för att visa att du deltar i  samtalet
 • förbereda en presentation om ett av dina fritidsintressen
 • presentera ett av dina fritidsintressen muntligt inför liten grupp. Presentationen har en inledning, ett innehåll och ett avslut samt anpassning till syfte och mottagare.

Vilka förmågor ska eleven träna?

 • samtala om några bekanta ämnen
 • ställa frågor till dina kompisar för att visa att du deltar i samtalet. 
 • framställa egna åsikter för att visa att du deltar i  samtalet
 • förbereda en presentation om ett av dina fritidsintressen
 • presentera ett av dina fritidsintressen muntligt inför liten grupp. Presentationen har en inledning, ett innehåll och ett avslut samt anpassning till syfte och mottagare.

- även “sociala mål/ värdegrundsmål”. kap 1-2

 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

Du kommer att få undervisning om hur man blir en god talare och en god lyssnare.

Du kommer att få undervisning om hur man gör en presentation med tydlig inledning, tydligt innehåll och ett tydligt avslut. 

 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 

Hur ska eleven lära?

Vi kommer att göra olika övningar tillsammans och titta på olika filmer som visar hur man kan tänka när man ska göra olika presentationer. 

 

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

Du kommer att få välja vad du vill presentera för fritidsintresse. 

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma hur väl du: 

 • tittar på den personen som pratar
 • ställer frågor som är relevanta för ämnet
 • gör en presentation med inledning, innehåll och avslut
 • har ögonkontakt när du presenterar
 • lyssnar på den som presenterar
 • hur tydligt du talar när du presenterar

 

Hur och när ska bedömningen gå till:

I slutet på kursen kommer du att få göra en egen presentation om ditt fritidsintresse inför en liten grupp på 3.

Under arbetets gång kommer jag att bedöma hur väl du samtalar med dina vänner i olika uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Samtala och presentera

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala om ett givet ämne
Du kan med stöd av vuxen säga några olika saker om ämnet
Du säger inte så mycket när vi pratar i mindre grupper, till exempel vad du själv tycker. Du behöver stöd för att komma igång.
Du kan säga några olika saker om ämnet.
Du kan berätta på olika sätt om ett ämne, till exempel vad du vet och vad du själv tycker. Du kan framföra idéer om hur man kan lösa uppgiften tillsammans.
Lyssna
Du kan med stöd av vuxen visa att du lyssnar genom att titta på den som talar.
Ibland tänker du på annat, gör något annat eller glömmer att titta på den som pratar.
Du visar ofta respekt genom att lyssna.
Du visar alltid respekt genom att lyssna, nickar och tittar på den som pratar.
Prata en i taget
Du kan med stöd av vuxen prata när det är din tur.
Ibland avbryter du andra för att få säga det du tänker.
Du väntar oftast på din tur.
Du väntar alltid på din tur.
Ställa frågor
Du kan med stöd av vuxen ställa frågor som hör till ämnet.
Du brukar inte ställa frågor på det dina kompisar säger.
Ibland ställer du frågor till dina kompisar.
Du ställer frågor som får samtalet att flyta på. Du försöker ställa frågor till de som inte säger så mycket.

Presentera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera
Du kan med stöd av vuxen planera en presentation.
Du är osäker på vad som skall komma i början, i mitten och i slutet när du skall planera en presentation.
Du kan planera lite, men behöver hjälp för att göra en tydlig planering så att du vet vad du skall säga.
Du kan planera din redovisning i ett presentationsprogram. Du vet vad du ska säga i början, mitten och i slutet.
Öva
Du kan med stöd av vuxen öva på din presentation.
Du övar inte när du skall prata inför en grupp.
Du övar lite för dig själv, men du är inte tillräckligt förberedd.
Du övar för dig själv och för en kompis innan du skall berätta för en grupp. Du tar tiden så att din presentation är lagom lång.
Röst
Du kan med stöd av vuxen göra dig hörd när du presenterar.
Du pratar ofta för tyst.
Ibland pratar du för snabbt eller för tyst.
Du pratar med intresse och engagemang. Du varierar din röst. Alla som lyssnar hör vad du säger.
Ögonkontakt
Du kan med stöd av vuxen ha ögonkontakt med dem som ska lyssna på din presentation.
Du brukar mest titta ner på ditt papper, upp i taket eller på läraren när du pratar.
Du tittar oftast på de som lyssnar.
Du tittar över publiken då och då och har ögonkontakt med olika personer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: