Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåmesens aktionsforskningsfråga Ht 2020

Skapad 2020-08-30 12:05 i Kristinedal Stenungsund
Förskola
Hur kan vi utveckla vår matematiska miljö utom- och inomhus?

Innehåll

Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill utveckla vår matematiska miljö utom- och inomhus för att på så sätt ge barnen möjlighet att förstå matematiken och se den i sin omgivning. 

Genom planerade undervisningstillfällen med fokus på matematik vill vi ge barnen kunskap om olika matematiska begrepp och en förståelse för innebörden i dem. 

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

Hur kan vi utveckla vår matematiska miljö utom- och inomhus?

 

3.Hur gör vi?  

Process

Planera och motivera aktion

Vid minst ett tillfälle i veckan kommer vi att planera ett undervisningstillfälle (aktion) med fokus på matematik. Barnen delas in i två olika grupper.

 

Vi kommer att uppmärksamma barnen på matematiken i deras omgivning och ta tillvara på spontana tillfällen/aktioner för att synliggöra matematiken. Barnens nyfikenhet och intresse får styra innehåll och riktning.

 

Resonera kring valda verktyg i processen

Vi kommer att fokusera på matematiskt material både i vår utomhus- och inomhusmiljö. Det ska finnas tillgängligt för barnen i den fria leken såväl som i våra aktioner.

 

När barn upptäcker att saker och ting skiljer sig åt, öppnas möjligheter att urskilja vad som är likt eller olikt, men även att generalisera en tidigare erfarenhet till en ny situation, erövra matematiska begrepp och utveckla kunnande om tal och antal. För att matematiska begrepp ska bli meningsfulla bör barn ha möjlighet att möta, pröva och utforska samma begrepp i olika aktiviteter och sammanhang. Skolverket.se, Att ordna, från ordning till ordning

 

Vi kommer att dokumentera genom observationer och digitalt genom kort som vi  sätter upp på väggen i hallen tillsammans med barnens tankar och ord. I hallen finns även barnens dokumentationspärm tillgänglig för både barn och föräldrar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: