Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk1 Läsåret 2020/2021

Skapad 2020-08-30 15:08 i Vendels skola Tierp
Beskriver vad vi arbetar med i NO under åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig om vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Du kommer att få lära dig om djur i naturen, djur på bondgård och husdjur. Du kommer också att få lära dig livskunskap, om blommor och växter samt göra experiment inom områdena; "fast och flytande" och "balansera och väga"

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du övar på att undersöka djur/natur/miljö omkring dig.
Du övar på att lyssna och berätta/skriva om det du ser.
Du övar på att arbeta självständigt och i grupp.

Bedömning - vad och hur

Du får berätta med ord, bild och enkel skrift
Du får rita och berätta om de olika årstiderna och hur naturen ser ut då.
Du får rita och berätta om några djur och växter i naturen.
Du får rita och berätta utifrån olika experiment.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:


-titta på undervisningsfilm
-lyssna
-rita och skriva
-vara ute och observera -deltaga i experiment och ställa hypoteser

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: