Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - HÖSTEN år 1

Skapad 2020-08-30 16:38 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Årstidsväxling - Hösten Hur förändras naturen på hösten och vad finns det för ätbart? Hur blir det äpplen? Vi kommer också att lära oss några svenska fåglar samt djur i svenska skogar och hur de gör på hösten.

Innehåll

 

  När: September - November

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 •   berätta om äpplets livscykel
 • muntligt beskriva förändringar i naturen under hösten
 • namnge några svenska djur och fåglar
 • samtala och berätta utifrån din dokumentation i form av bilder och gemensam skriven text.

 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • utifrån bilder beskriva äpplets livscykel
 • muntligt utifrån egna bilder beskriva förändringar i naturen under hösten. Tex hur ser träden ut på hösten?
 • utifrån din egna dokumentation med gemensam skriven text samt egenritade bilder samtala och berätta om några svenska djur, växter och förändringar i naturen under hösten.

Du kommer att få lära dig. (centralt innehåll)

 • se förändringar och samband i naturen.
 • se årstidsväxlingar och vad som händer med växter och djur i vår natur.
 • äpplets livscykel
 • namnet på några träd och växter och vad som händer med dem
 • namnet på några svenska växter, ätbara och icke ätbara, samt vad vi kan skörda under hösten
 • namnet på några svenska djur och hur de anpassar sig under hösten

Hur kommer vi att lära os detta: (undervisning)                          

Vi kommer att gå ut i naturen och se vad som händer. 

Vi samtalar, ritar och skriver hur träden förändras på hösten

Vi skriver en gemensam höstdikt där vi beskriver förändringar i naturen under hösten                            

Vi läser i böcker och tittar på undervisningsavsnitt kring äpplets livscykel, årstidsväxlingar samt några djur.                             

Vi pratar och skriver gemensamt samt kopplar egna bilder till detta i vår NO-bok                              

Vi ritar och målar det vi ser i naturen.

Vi skriver gemensam faktatext kring olika svenska djur och ritar egna bilder till

Vi samtalar och lär oss om svampens olika delar

 

                   

    

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: