Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning i årskurs 7, del 1

Skapad 2020-08-30 17:12 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Tal används inom alla områden inom matematik. I detta ämnesområde tittar vi på tal och siffrornas betydelse i positionssystemet.

Innehåll

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Eget arbete 
 • Matematiska diskussioner

Under temat TAL OCH TALS ANVÄNDNING kommer vi att arbeta för att du ska lära dig:

 • Tal
 • Positionssystemet
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Enheter för vikt och volym
 • Multiplikation och division med 10,100 och 1000
 • Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

Matematiska begrepp vi kommer att använda:

 • Naturligt tal, Decimaltal, Heltal, Jämnt tal, Udda tal, Primtal, Utvecklad form, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Term, Summa, Differens, Faktor, Produkt, Täljare, Nämnare, Kvot, Prefix, Kilo (k), Hekto (h), Centi (c), Milli (m), Viktenhet, Ton, Kilogram (kg), Hektogram (hg), Gram (g), Milligram (mg), Volymenhet, Liter (l), Deciliter (dl), Centiliter (cl), Milliliter (ml)

Visa vad du har lärt dig:

 • Under lektionerna
 • Vid skriftlig bedömning

Tidsram:

 • Vecka 35 till 38 med skriftlig bedömning vecka 38.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: