Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2020-08-30 17:34 i Junibackens skola Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Vi ska under hösten arbeta med matematik utifrån Favoritmatematik 3A.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig mer om:

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer
 • sambandet addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1- 9
 • kommunikativa lagen vid multiplikation
 • multiplicera med 10 och 100
 • strategier vid problemlösning
 • division
 • sambandet division och multiplikation
 • prioriteringsregler, skala och proportionalitet
 • att förklara hur du har tänkt och jämföra med andras sätt att tänka

När du gör det övar du upp dina förmågor att föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer samt välja och använda matematiska begrepp och metoder.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom genomgångar, laborativa övningar, spel, och genom att öva både gemensamt och enskilt.

Färdighetsträna gör du i din bok Favoritmatematik 3A och på arbetsblad.

Vi pratar matematik utifrån konkreta exempel och du får träna på att förklara hur du har tänkt och lyssna på andras sätt att tänka.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att vara aktiv på lektionerna, vid genomgångar och övningar. Och genom ditt dagliga arbete i boken där du visar din förståelse för de olika momenten när du klarar uppgifterna.

Dessutom kommer vi att göra ett test efter varje kapitel.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

·      

      Dina förmågor och färdigheter bedöms fortlöpande under terminens gång.

·       Du ska kunna använda de fyra räknesätten, och förstå sambanden mellan dem.

·      Du ska kunna ställa upp algoritmer vid addition, subtraktion och multiplikation.

·       Du ska förstå och kunna använda kommutativa lagen och prioriteringsreglerna

·       Du ska kunna räkna med enkla proportionella samband.

·       Du ska med stöd av enkla strategier kunna lösa enklare matematiska problem.

·       Du ska i ditt arbete visa att du förstår och kan använda de matematiska begrepp vi jobbat med.

·       Du ska kunna föra och följa enkla matematiska resonemang.

I s   I slutet av varje kapitel görs ett summativt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: